Så arbetar vi

Allt vi på Optronic gör ska bidra till att skapa nytta för våra kunder och göra dem mer konkurrenskraftiga. Det startar i vårt interna och dagliga arbete och omfattar allt från policydokument, rutiner och personalpolitik till arbete med ständiga förbättringar och lean-produktion.

För leva upp till de högst ställda kraven inom vår bransch sätter vi höga mål bland annat leveransprecision och reklamationer.

Riktlinjer för verksamheten

Utöver våra grundpelare för verksamheten är vår arbetsmiljö högt prioriterad. En god arbetsmiljö är en direkt förutsättning för att vi ska kunna leverera värde till våra kunder. Därför har vi etablerat och sammanfattat riktlinjer för vår verksamhet, där jämställdhet är en viktig del.

Vi vill aktivt verka för mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Vi ska vara en inkluderande arbetsplats där alla får möjlighet att växa.

Arbete för ständiga förbättringar

Inom Optronic är ständiga förbättringar en del av vårt övergripande arbetssätt, som vi döpt till OpEx (Optronic Excellence). Vårt enhetliga sätt att arbeta med kontinuerliga förbättringar säkerställer hög kvalitet på både expertkonsultationer, produktioner och uppföljning för varje kund.

Förbättringsarbetet utgår från principerna i lean-produktion, där riktlinjen att eliminera det som inte skapar värde för våra kunder och ett långsiktigt fokus är två hörnpelare. Vårt ansvar som partner omfattar ofta hela livscykeln för våra kunders produkter vilket innebär att ett långsiktigt perspektiv är särskilt viktigt, redan från det första uppstartsmötet.

Kvalitet och mätning

Vår utgångspunkt är alltid att leverera i rätt tid, utifrån aktuella förväntningar och myndighetskrav. Kvalitetsarbetet utgår från en anpassad 8D-process, där vi etablerat en struktur för att bedriva kvalitetsutveckling som säkerställer att våra arbeten är effektiva, lösningsfokuserade och målinriktade.

Systemet är utvecklat så att  korrigeringar och utveckling inom ett specifikt kundprojekt också kommer hela organisationen till godo, vilket gör att vi snabbt och flexibelt kan utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivare och hela tiden fokusera på att skapa konkurrenskraftiga produkter och lösningar.

Vi uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och uppföljning och hantering av förbättrings- och kvalitetsmål är en självklar del av varje årsplanering.

Våra kvalitetsmål följs upp veckovis och månadsvis. De görs både på projekt-, produktions- och avdelningsnivå. Uppföljning av målen sker därefter på ledningsnivå och rapporteras även till styrelsen.

Tillverkade kretskort granskas hos genom AOI, automated optical inspection, som använder 3D-teknik och kan hantera även 01005-chip-komponenter som kan vara så små som 0,4×0,2 millimeter.

Tack vare den utvecklade optiska mättekniken i avsyningen säkerställs att även minimala överlödningar och fel upptäcks. Genom AOI:n kan även komponentplaceringen analyseras på de minsta komponenterna för att avgöra om de sitter på rätt ställe och är av rätt typ.

Leverantörer och inköp

Den snabba utvecklingen inom sensorutveckling ger möjligheter att identifiera och nyttja konkurrensfördelar.  Komponent- och teknikutvecklingen skapar också risker för produktägare, där integrationen mellan olika delsystem kan påverka produktens prestanda negativt och innebära stora kostnader.

Hos Optronic får du tillgång till hög kompetens inom sensor- och elektroniktillverkning, men också vårt globala leverantörsnätverk. Så skapar vi trygghet och möjligheter att fokusera ännu mer på er affär.

Vår strategiska inköpsprocess bygger på en bredd av leverantörer, där vi genomför löpande kontroller av deras verksamheter för att se att de  följer både våra höga kvalitetskrav och etiska affärsriktlinjer.

 
 
 

Kontakta oss

Har du några tankar eller frågor? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.