Skip to main content

Erfarenhet och specialistkunskap

Vi är ett tjänsteföretag som är ledande i Norden inom avancerad tillverkning av produkter och moduler som nyttjar optisk mätteknik. Vi bedriver utveckling med sikte på serietillverkning och vässar redan befintliga produkter. Våra kunder finns inom industrin.

Inom branschen och hos våra kunder är våra medarbetare erkända för sin erfarenhet, specialistkompetens och tekniska nyfikenhet. Tillsammans med svårslagen kvalitet och leveranssäkerhet har det gjort att vi etablerat många långvariga kundrelationer.

Vår historia

Historien om Optronic började 1974, då AGA Geotronics delades upp i två divisioner och placerade en produktionsenhet i Skellefteå. Läs hela historien om oss här.

Så jobbar vi på Optronic

Allt vi gör på Optronic ska skapa nytta för våra kunder och göra dem mer konkurrenskraftiga. Läs mer