Skip to main content

Serieproduktion

Vi är inriktade på tillverkning av produkter som innehåller elektronik eller optisk mätteknik. Vi inriktar oss särskilt på produktion av små och medelstora serier för industriella kunder. Våra anläggningar omfattar cirka 3 000 kvadratmeter med tillverkningsutrustning anpassad för de mest krävande industrisegmenten. Några branscher som vi har erfarenhet av är automation, logistik, medicinsk teknologi, säkerhet, trafiklösningar och lantbrukssektorn.

Branschoberoende erbjudande

Vi har en bredd av erfarenheter och ett helt branschoberoende erbjudande. Med genomtänkta upplägg för kvalitetssäkring och logistik har vi utvecklat verktyg som säkerställer effektiv produktion, skapar arbetsmiljövinster och undviker risker i form av restlager eller kostnader för kvalitetsbrister. Vi hjälper också till med att säkerställa effektiv utfasning av befintliga produkter.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och erbjuder ett komplett ESD-skydd för alla kritiska ytor och kontaktpunkter.

Vår tillverkning är också anpassad för att möta kraven som ställs genom EU-direktiven REACH och RoHS.

Komplex montering och limning

Vi ställer höga krav på renlighet i våra lokaler, något som följs upp genom kontinuerlig partikelmätning. Det är särskilt viktigt vid svåra limmoment där alla ytor måste rengöras för att härdningen ska fungera på bästa sätt.

För att säkra en god arbetsmiljö vid limningen använder vi speciella dragskåp och limrobotar så att gasning, kontaminering av optik eller andra riskmoment minimeras.

Säkerhet

Många av de produkter vi producerar är laserklassade. Därför riggas produktions- och testutrustning för att garantera lasersäkerhet redan vid planeringen. Det innefattar allt från enklare arbetsmiljöåtgärder till hantering via kamera i de fall där klassningen är av högre nivå.

Kalibrering och testning

Alla optiska enheter kalibreras med avseende på relevanta parametrar där värme, avstånd och våglängd är vanligt förekommande. Det säkerställer god funktion även i de mest utsatta miljöerna. Vi genomför också långtidstester för att garantera produkternas funktion över tid.

Alla tillverkade kretskort granskas via vår AOI, automated optical inspection, som använder 3D-teknik och kan hantera även 01005-chip-komponenter som kan vara så små som 0,4×0,2 millimeter.

Tack vare den utvecklade optiska mättekniken i avsyningen upptäcks även minimala överlödningar och fel. Genom AOI:n kan även placeringen av de minsta komponenterna analyseras för att avgöra om de sitter på rätt ställe och är av rätt typ.