Referenser

HoloMonitor-systemet tar
cancerforskningen framåt

Kund: PHI AB

Några av världens främsta forskningslabb som jobbar för att bota folksjukdomar som cancer, diabetes och Parkinsons använder produkten HoloMonitor från PHI. Det är ett instrument som tillåter analyser av celler i en kontrollerad cellodlingsmiljö utan att utsätta cellerna för den okontrollerade luftmiljön i ett laboratorium.

Optronic har varit industrialiserings- och monteringspartner till PHI från Lund sedan första instrumentet introducerades 2011 och har även funnits med och stöttat på utvecklingssidan i olika projekt. Parterna har hittat en framgångsrik modell och ett samarbete som växt över tid.

“Vi är väldigt glada över att ha en partner som har många kontakter över världen och där samarbetet bara flyter på. Det betyder mycket att vi kan känna oss trygga i att de hittar lösningarna och ser till att få tag på rätt delar. För oss är det viktigt med en partner som kan leverera enligt de höga krav på precision som finns i instrumentet.”

– Lisa Lindström, produktchef på PHI AB.

NIR-spektroskopi säkrar process och kvalitet för våra livsmedel.

Kund: PerkinElmer

DA 7350 är ett högteknologiskt och ATEX-klassat instrument som med hjälp av nära infraröd (NIR) spektroskopi används för realtidsmätning och processreglering i bland annat mjölkvarnar, mejerier och pastafabriker.

Optronic är sedan länge utvecklings- och produktionspartner till PerkinElmer och parterna har samarbetat tätt och tvärfunktionellt under hela industrialiseringen för att säkerställa kvalitet, rätt underleverantörer, målpris och en störningsfri produktion. Slutresultatet blev så bra att PerkinElmer låter Optronic ansvara för sluttest och ankomstkontroll för att därefter leverera instrumenten direkt till PerkinElmers slutkunder.

“Med sin expertis inom det optomekaniska kompetensområdet och speciella montering har Optronic gjort det möjligt att industrialisera och tillverka produkterna i större volymer.”

– Magnus Lindgren, produktchef på PerkinElmer.

Ramanspektrometer hittar narkotikan

Kund: Serstech

Serstech Arx är ett handhållet, militär- och IP67-klassat analysinstrument som med hjälp av RAMAN-spektroskopi används för att detektera substanser som narkotika, sprängämnen och kemiska stridsmedel.

Optronic har stöttat Serstech med nyckelkompetenser i utvecklingsarbetet och säkerställt en smidig övergång från prototyp till färdig produkt och sedan vidare till serietillverkning. Instrumentet innehåller ett stort antal optiska komponenter samt mekanik med extrema toleranser. Optronic ansvarar för produktion, kalibrering samt sluttest och levererar därefter försäljningsklara enheter till kund.

“Att producera optik med hög precision är Optronic väldigt starka på. De våglängder och den optiska konstruktion som vi använder kräver extrem noggrannhet. Att Optronic dessutom finns i Sverige och produkten är helt utvecklad och producerad här innebär en konkurrensfördel då många uppskattar den kvalitetsstämpeln.”

– Stefan Sandor, VD på Serstech.

Optisk mätning med högsta möjliga precision

Kund: Trimble

Trimble är världsledande på optisk målmätning och utvecklar och tillverkar produkter som används i mer än 150 länder världen över.

Ett av många användningsområden är högprecisionsmätning vid olika typer av projektering där lantmätare sätter upp en stav med en optisk krona och mäter mot laserinstrumentet på ett stativ för avläsning. Optronic har hjälpt till med industrialisering och serieproduktion inom ett flertal produktområden.

”We have great confidence in the feedback that Optronic provides and the drive that they have in our collaboration. They have stepped up in this process when we needed to develop our collaboration. Optronic has taken care of the challenges and issues that we have had and driven the project with good results. We have several years of collaboration and today’s team has adequate knowledge and not least a valuable network of contacts that I, as purchasing manager, value greatly,”

– Daniel Prhat, Purchasing Manager for Optics at Trimble.

Laserbaserad navigation för AGV i tuffa miljöer

Kund: Kollmorgen

Optronic har haft en nyckelroll i utvecklingen av Kollmorgens navigationssensorer som används i självkörande fordon (automatic guided vehicles, AGV).

Många av dessa används i krävande miljöer där fukt- och ljusförhållanden utmanar de laserbaserade systemen. Tillverkning och sluttest sker i Optronics ändamålsenliga lokaler och levereras därefter till kundens centrallager.

“Optik och lasernavigering i fuktiga förhållanden har varit en stor teknisk utmaning under lång tid. Med vår nya navigationssensor kan vi säkra prestationen hos våra AGV:s, i princip utan att ta hänsyn till omgivande förhållanden och miljön där dom driftsätts. ”

– Mattias Byström, Managing Director på Kollmorgen.

Optiska trafiksystem ger smarta flöden

Kund: Kapsch

Kapsch TrafficCom levererar intelligenta trafiksystem till infrastrukturprojekt runt om i hela världen. En av företagets produkter är automatiserade system för vägtullar.

De består dels av optiska system, där infraröda kameror är en viktig beståndsdel. En fördel med de infraröda kamerorna är att blixtarna som används inte uppfattas av det mänskliga ögat och därför inte stör bilförarna. Optronic har varit med och utvecklat och producerat IR-kameror till vägtullsystem som används i storstäder som London och Johannesburg.

”Kamerorna är viktiga verktyg för att registrera fordon på ett smart sätt, exempelvis när det handlar om trängselskatter eller finansiering av infrastrukturprojekt”

– Östen Skogefors, inköp och logistik på Kapsch.