Skip to main content

Referenser

Optronic och LIMAB formar framtiden för beröringsfri mätteknik

Kund: LIMAB

Tillverkningsindustri

Sedan 2005 dominerar LIMAB marknaden för gipsskivetillverkare med hjälp av FalconEye, ett system som tidigt upptäcker defekter under produktionen tack vare beröringsfri mätteknik.

LIMAB, som är världsledande inom lasersensorer och mätsystem för dimension- och defektmätningar, har inlett ett samarbete med Optronic för att utveckla och tillverka nästa generation av produkten FalconEye. Samarbetet är följden av en träffande kompetensmatchning, där LIMAB tar hand om den mekaniska delen och utformningen av operatörsgränssnitt och Optronic med sin gedigna kunskap inom kamerateknologi, bildanalys och belysning. I projektet bidrar Optronic i hela produktlivscykeln, från tidig utveckling till leverans av systemen.

“Vi står inför höga krav från våra slutkunder när det gäller beröringsfri avsyning. Därför är det avgörande att hitta partners som förstår vår affär och kan bidra till att ytterligare utveckla den”

– Lars Granlund, vd LIMAB

Scannern som upptäcker cancerindikationer

Kund: Lumito

Medicinteknik

Lumitos WSI-scanner (Whole Slide Imaging Scanner) gör det möjligt för patologer att ta digitala bilder av vävnader med högre kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort. Det både effektiviserar och gör arbetet med att hitta exempelvis cancerindikationer, eller andra antikroppsindikationer, mer träffsäkert.

Lumito har tecknat avtal med Optronic gällande slutdesign, industrialisering samt produktion av de optiska analysinstrumenten. En annan viktig del i Optronics uppdrag handlar om att kvalitetssäkra scannerns supply chain för att skapa trygghet i leveranserna samt att hitta rätt kostnadsnivåer.

“Optronic är en strategiskt värdefull samarbetspartner och jag ser fram emot vårt gemensamma arbete med att färdigställa den slutgiltiga designen av Lumitos scanner. Genom avtalet med Optronic har vi planenligt tagit ytterligare ett steg mot den planerade kommersialiseringen.”

– Mattias Lundin, vd Lumito.

Ramanspektrometer hittar narkotikan

Kund: Serstech

Säkerhetsteknik

Serstech Arx är ett handhållet, militär- och IP67-klassat analysinstrument som med hjälp av RAMAN-spektroskopi används för att detektera substanser som narkotika, sprängämnen och kemiska stridsmedel.

Optronic har stöttat Serstech med nyckelkompetenser i utvecklingsarbetet och säkerställt en smidig övergång från prototyp till färdig produkt och sedan vidare till serietillverkning. Instrumentet innehåller ett stort antal optiska komponenter samt mekanik med extrema toleranser. Optronic ansvarar för produktion, kalibrering samt sluttest och levererar därefter försäljningsklara enheter till kund.

“Att producera optik med hög precision är Optronic väldigt starka på. De våglängder och den optiska konstruktion som vi använder kräver extrem noggrannhet. Att Optronic dessutom finns i Sverige och produkten är helt utvecklad och producerad här innebär en konkurrensfördel då många uppskattar den kvalitetsstämpeln.”

– Stefan Sandor, VD på Serstech.

NIR-spektroskopi säkrar process och kvalitet för våra livsmedel.

Kund: PerkinElmer

Livsmedelsindustri

DA 7350 är ett högteknologiskt och ATEX-klassat instrument som med hjälp av nära infraröd (NIR) spektroskopi används för realtidsmätning och processreglering i bland annat mjölkvarnar, mejerier och pastafabriker.

Optronic är sedan länge utvecklings- och produktionspartner till PerkinElmer och parterna har samarbetat tätt och tvärfunktionellt under hela industrialiseringen för att säkerställa kvalitet, rätt underleverantörer, målpris och en störningsfri produktion. Slutresultatet blev så bra att PerkinElmer låter Optronic ansvara för sluttest och ankomstkontroll för att därefter leverera instrumenten direkt till PerkinElmers slutkunder.

“Med sin expertis inom det optomekaniska kompetensområdet och speciella montering har Optronic gjort det möjligt att industrialisera och tillverka produkterna i större volymer.”

– Magnus Lindgren, produktchef på PerkinElmer.

HoloMonitor-systemet tar
cancerforskningen framåt

Kund: PHI AB

Medicinteknik

Några av världens främsta forskningslabb som jobbar för att bota folksjukdomar som cancer, diabetes och Parkinsons använder produkten HoloMonitor från PHI. Det är ett instrument som tillåter analyser av celler i en kontrollerad cellodlingsmiljö utan att utsätta cellerna för den okontrollerade luftmiljön i ett laboratorium.

Optronic har varit industrialiserings- och monteringspartner till PHI från Lund sedan första instrumentet introducerades 2011 och har även funnits med och stöttat på utvecklingssidan i olika projekt. Parterna har hittat en framgångsrik modell och ett samarbete som växt över tid.

“Vi är väldigt glada över att ha en partner som har många kontakter över världen och där samarbetet bara flyter på. Det betyder mycket att vi kan känna oss trygga i att de hittar lösningarna och ser till att få tag på rätt delar. För oss är det viktigt med en partner som kan leverera enligt de höga krav på precision som finns i instrumentet.”

– Lisa Lindström, produktchef på PHI AB.

Optisk mätning med högsta möjliga precision

Kund: Trimble

Tillverkningsindustri

Trimble är världsledande på optisk målmätning och utvecklar och tillverkar produkter som används i mer än 150 länder världen över.

Ett av många användningsområden är högprecisionsmätning vid olika typer av projektering där lantmätare sätter upp en stav med en optisk krona och mäter mot laserinstrumentet på ett stativ för avläsning. Optronic har hjälpt till med industrialisering och serieproduktion inom ett flertal produktområden.

”We have great confidence in the feedback that Optronic provides and the drive that they have in our collaboration. They have stepped up in this process when we needed to develop our collaboration. Optronic has taken care of the challenges and issues that we have had and driven the project with good results. We have several years of collaboration and today’s team has adequate knowledge and not least a valuable network of contacts that I, as purchasing manager, value greatly,”

– Daniel Prhat, Purchasing Manager for Optics at Trimble.

Laserbaserad navigation för AGV i tuffa miljöer

Kund: Kollmorgen

Automation

Optronic har haft en nyckelroll i utvecklingen av Kollmorgens navigationssensorer som används i självkörande fordon (automatic guided vehicles, AGV).

Många av dessa används i krävande miljöer där fukt- och ljusförhållanden utmanar de laserbaserade systemen. Tillverkning och sluttest sker i Optronics ändamålsenliga lokaler och levereras därefter till kundens centrallager.

“Optik och lasernavigering i fuktiga förhållanden har varit en stor teknisk utmaning under lång tid. Med vår nya navigationssensor kan vi säkra prestationen hos våra AGV:s, i princip utan att ta hänsyn till omgivande förhållanden och miljön där dom driftsätts. ”

– Mattias Byström, Managing Director på Kollmorgen.

Optiska trafiksystem ger smarta flöden

Kund: Kapsch

Trafik och infrastruktur

Kapsch TrafficCom levererar intelligenta trafiksystem till infrastrukturprojekt runt om i hela världen. En av företagets produkter är automatiserade system för vägtullar.

De består dels av optiska system, där infraröda kameror är en viktig beståndsdel. En fördel med de infraröda kamerorna är att blixtarna som används inte uppfattas av det mänskliga ögat och därför inte stör bilförarna. Optronic har varit med och utvecklat och producerat IR-kameror till vägtullsystem som används i storstäder som London och Johannesburg.

”Kamerorna är viktiga verktyg för att registrera fordon på ett smart sätt, exempelvis när det handlar om trängselskatter eller finansiering av infrastrukturprojekt”

– Östen Skogefors, inköp och logistik på Kapsch.