Skip to main content

Vår syn på hållbarhet

Ett helhetsperspektiv på hållbarhet är en del av alla beslut som fattas inom Optronic, oavsett om det handlar om vår egen arbetsmiljö, sättet vi arbetar mot våra kunder eller vår roll i det omgivande samhället.

Genom att vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485 (pågående) säkerställer vi kontinuerlig förbättring inom områden som kvalitet, miljöpåverkan, riskhantering och effektivitet. Certifieringarna bidrar till att vårt hållbarhetsarbete har en hög lägsta nivå, och innebär att vi också höjer kraven på oss själva från år till år.

“Vi vet att varje beslut och varje åtgärd räknas – det håller oss på tårna. Samtidigt är vi tillräckligt jordade för att inte låta ambitionerna sväva fritt. Vi står fortfarande i startgroparna och bygger en stabil grund för att vår hållbarhetsresa ska kunna skapa verklig och varaktig förändring. Det är uppenbart att vi kan göra skillnad, och vi är fast beslutna att göra vår del.”

– Ulrik Stenbacka, vd

Miljömål 2023

Illustration som visar energieffektivitet och cirkuläritet

Energieffektivitet och resursanvändning
Vi fokuserar främst på driftsoptimeringar, investeringar och renoveringar för att öka energieffektiviteten i våra anläggningar. Vi övervakar och analyserar vår energiförbrukning kontinuerligt och prioriterar åtgärder baserat på var det finns störst potential för effektiviseringar.

Illustration som visar hållbarhet kopplat till kunder och leverantörer

Kunder och leverantörer
Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att utveckla sina produkter med hänsyn till miljön. Det gör vi genom att välja partners som delar våra värderingar och hållbarhetsmål, samt genom hållbarhetsanalyser av våra största leverantörer. På så vis kan vi försäkra oss om informerade och välgrundade beslut om inköp och minimera klimatpåverkan i hela vårt leverantörsnätverk.

Illustration som visar växthusgaser - CO2

Utsläpp av växthusgaser
Förutom att vi säkerställer en miljömässigt sund styrning i alla våra anläggningar fokuserar vi särskilt på frakthanteringen vid inköp och leveranser. För att minska utsläppen av växthusgaser till följd av vår verksamhet övervakar vi koldioxidutsläppen från våra egna resor och de av våra huvudspeditörer.

Agenda 2030

Vi är ödmjuka inför den stora utmaning och de enorma möjligheter som Agenda 2030 presenterar. När vi genomlyst FN:s globala mål för hållbar utveckling kan vi konstatera att Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion är särskilt väsentliga för vår verksamhet. Vi har särskilt många beröringspunkter när det handlar om teknikutveckling och innovation och hantering av avfall, med koppling mot både vårt eget sätt att arbeta och våra leverantörskedjor.

Logotyp av delmål 9 och 12 i Agenda 2030