Skip to main content

Prototyper

Vid framtagning av prototyper är det särskilt viktigt med en snabb process. Förseningar innebär kostnader, främst indirekt genom uteblivna intäkter, som kan påverka projekt över lång tid. Därför har vi utformat våra processer för snabb hantering samtidigt som vi alltid utvärderar förutsättningarna för en långsiktigt effektiv produktion.

Vi erbjuder en tydlig och effektiv färdväg till färdig prototyp som skyddar utvecklingsprojektets tidsplan och återkopplar alltid kring eventuella brister och förbättringsområden. Våra processer kännetecknas av hög tillgänglighet, flexibilitet och nära samarbete med våra kunder och leverantörer och säkerställer effektiv prototyptillverkning.