Skip to main content

Optisk expertis

Optoelektronik och optisk sensorteknik utvecklas snabbt. Det öppnar upp för industriföretag att skapa konkurrensfördelar genom att ta vara på nya möjligheter som flyttar gränserna för vad som är möjligt. Med egen specialistkompetens, omfattande kompetensnätverk och teknisk bevakning hjälper vi kunder att identifiera möjligheter till förbättrad prestanda, effektivitet och funktion.

Inom signal- och bildbehandling erbjuder vi tjänster för att analysera och mäta positioner, volymer, rörelser och deformationer även inom 3D-data. Vi har även lång erfarenhet av metoder som behandlar data som ett punktmoln. Därför kan vi erbjuda nya möjligheter när det gäller exempelvis objektigenkänning och 3D-spårning. Inom belysning erbjuder vi spetskompetens inom LED, VCSEL, laser och fiberlaser.

Teknologier

Några av de områden där vi erbjuder specialistkonsultation och expertis:

  • Triangulering
  • Stereokameror
  • Projected patterns
  • Interferometri
  • Digital holografi
  • Fotometri och radiometri
  • Fotometrisk Stereo
  • Spektroskopi
  • Plenoptiska kameror