Skip to main content

Historik

Historien om Optronic inleds 1974 då AGA Geotronics delades upp i två divisioner och en produktionsenhet placerades i Skellefteå.

Det är en region som präglats av entreprenörskap och i Skellefteå fanns även på den här tiden en historik av att arbeta med optik. Viktigt var också det statliga stödet för utlokalisering av företag och det faktum att Rudolf Wiklund, dåvarande vd på AGA, hade sina rötter i norra Sverige.

Men att hitta ingenjörer som kunde arbeta för företaget var ingen lätt uppgift. Miljörörelsen Gröna vågen stod på sin höjdpunkt och för många unga människor var livet på landsbygden, utan tillgång till modern teknik, mer tilltalande än en karriär inom elektronik och tillämpad fysik.

Sex unga ingenjörer såg dock möjligheterna. De anslöt till företaget och började tillverka mätinstrument för långdistansmätning för AGA.

Det första teknikskiftet

Under de följande åren förändrade ett stort teknikskifte marknaden: USA:s militär sände ut GPS-satelliter i rymden vilket markerade födelsen av dagens GPS-teknik. I takt med att den nya teknikens fördelar blev allt tydligare blev de instrument som AGA tillverkat i Skellefteå föråldrade.

AGA tvingades lägga ner i tillverkningen i Skellefteå och de anställda fick välja om de skulle följa med företaget till Stockholm eller köpa upp enheten i Skellefteå och bli en underleverantör.

De valde det senare och bildade Eloptricon. Det var då ett företag med tio anställda som tillsammans bestämde sig för att utveckla sin egen produktlinje. Efter en brainstorming-session som gav omkring 100 idéer bestämdes att tre av dessa hade potential: ett instrument för kvalitetskontroll av gummi, ett för fartygstestning och ett för kontroll av vevaxlar.

Den tredje idén ledde senare till affärer med både Volvo och Saab.

En ny ägargrupp kliver in

De första ägarna investerade mycket i utveckling men insåg snart att de saknade både nödvändig finansiering och kunskaper i marknadsföring. Så småningom bestämde de sig för att sälja företaget till Saab Combitech som ägde företaget i tre år innan det 1987 köptes av bröderna Pähr, Mats och Anders Lövgren.

Bröderna Lövgren ägde flera framgångsrika och växande B2B-företag och såg stor potential på utvecklingsmarknaden för optiska sensorer och applikationer för industrin. De förstod också vikten av ett starkt kundfokus. Det resulterade i den grundfråga som Optronic alltid jobbar utifrån: Hur kan vi göra våra kunder mer konkurrenskraftiga?

Efter en fantastisk resa på dryga 30 år och tusentals optikrelaterade projekt- och produktionsuppdrag senare, så var det 2019 dags att lämna över stafettpinnen till teknikfokuserade Dacke Industri som då förvärvade samtliga aktier i Optronic.

Dacke Industri, som i sin tur ägs av Nordstjernan, kommer att fortsätta vidareutveckla affären i samma riktning som tidigare ägare.

Specialister inom optoelektronik

En del av svaret var att utveckla specialistkompetens inom området optoelektronik och att rikta sig till företag på den internationella marknaden. För de nya ägarna blev fokus därefter att nå en kritisk massa i produktionen, för att etablera en plattform för fortsatt utveckling.

Utmaningen att utveckla hög kompetens och samtidigt uppnå produktionsmålen var tuff men företaget var trygga i sin nisch som utvecklare och tillverkare av delsystem baserade på optoelektronik.

Under 1990-talet fortsatte företaget att bygga på sina strategiska pelare som bland annat omfattade den valda inriktningen, volymökningen och riskhantering.

Optronic adderade under de här åren mycket erfarenhet till sin styrelse. En av de personer som valdes för uppgiften var ovan nämnda Rudolf Wiklund som var styrelseledamot från 1989 till 2007.

100 miljoner en milstolpe

Trots utmaningar som den svenska konjunkturnedgången i början av 1990-talet höll Optronic kursen och uppnådde en omsättning på 100 miljoner kronor år 2000.

För att finansiera utvecklingsarbetet har Optronic under åren etablerat samarbeten med både kunder och universitet i norra Sverige. Universiteten har varit viktiga för att rekrytera ny talang till företaget, vilket ytterligare stimulerat företagets utveckling.

För att flytta ännu närmare marknaden etablerade företaget också ett kontor i Stockholm.

Bevis på kompetens

Efter stora investeringar i både ökad produktion och kunskapsutveckling inom nya teknologiska områden fick Optronic en allt starkare ställning på marknaden. Den stabila affären gjorde att Optronic växlade upp och bildade koncernen Optical Metrology som bestod av bolagen Optronic, Fotonic samt Farmic. Fotonic erbjöd 3D-kameror baserade på time-of-flight-teknologi. Företagets affär riktades mot industrin och bland kunderna fanns ledande internationella företag inom bland annat bilindustrin. Farmic var ett bolag inriktat på optiska sensorer för jord- och lantbrukssektorn.

Den nära kopplingen till Optronic behölls eftersom kompetensen inom utveckling och produktion var till stor nytta för både Fotonic och Farmic. Den höga kompetensen inom de mindre bolagen skapade stor uppmärksamhet på marknaden och under hösten 2017 förvärvade den internationella koncernen Autoliv delar av koncernen – däribland bolagen Fotonic och Farmic. Det berodde mycket på den omfattande kompetens inom bland annat LiDAR (Light Detection And Ranging) som fanns inom bolagen.

Autolivs förvärv är ett kvitto på den marknadsledande kunskap som byggts upp inom företaget och Optronic har sedan dess etablerat ett nära samarbete med Autoliv.

Förvärvet har även inneburit att Optronic renodlat sin affär och nu fokuserar ännu mer på sin kärnaffär: att ta hand om hela livscykeln för produkter som innehåller optik och avancerad mätteknik.

Och just detta är en viktig nyckel till att Optronic fortsätter attrahera affärer från ledande internationella koncerner som ser fördelarna med företagets långa erfarenhet, kunskap och effektiva tillverkning.

Även om åren gått och mycket hänt så har Optronics mål inte förändrats så mycket sedan starten. Det handlar fortfarande om att hitta lösningar som gör kunden mer konkurrenskraftig. Och att de lyckas visar de kundundersökningar där Optronic hamnar i topp bland marknadens aktörer.