Skip to main content

Så arbetar vi

Allt vi gör på Optronic ska skapa nytta för våra kunder och göra dem mer konkurrenskraftiga. Det startar i vårt interna och dagliga arbete och omfattar allt från policydokument, rutiner och personalpolitik till arbete med ständiga förbättringar och lean-produktion.

För att leva upp till de högt ställda kraven inom vår bransch har vi satt höga mål för bland annat leveransprecision och reklamationer.

Riktlinjer för verksamheten

Utöver våra grundpelare för verksamheten är vår arbetsmiljö högt prioriterad. En god arbetsmiljö är en direkt förutsättning för att vi ska kunna leverera värde till våra kunder. Därför har vi etablerat och sammanfattat riktlinjer för vår verksamhet, där jämställdhet är en viktig del.

Vi vill aktivt verka för mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Vi ska vara en inkluderande arbetsplats där alla ges möjlighet att växa.

Ständiga förbättringar

På Optronic är ständiga förbättringar en del av vårt övergripande arbetssätt, vi kallar det OpEx (Optronic Excellence). Vårt enhetliga sätt att arbeta med kontinuerliga förbättringar säkerställer att varje kund får hög kvalitet på både expertkonsultationer, produktioner och uppföljning.

Förbättringsarbetet utgår från principerna i lean-produktion, där två hörnpelare är att ha långsiktigt fokus och att eliminera det som inte skapar värde för våra kunder. Vårt ansvar som partner omfattar ofta hela livscykeln för kundernas produkter. Det innebär att ett långsiktigt perspektiv är särskilt viktigt. Redan från första uppstartsmötet.

Kvalitet och mätning

Vår utgångspunkt är alltid att leverera i rätt tid, utifrån aktuella förväntningar och myndighetskrav. Med en anpassad 8D-process som utgångspunkt har vi etablerat en struktur för att bedriva kvalitetsutveckling, som säkerställer att våra arbeten är effektiva, lösningsfokuserade och målinriktade.

Systemet är utvecklat så att korrigeringar och utveckling inom ett specifikt kundprojekt kommer hela organisationen till godo. Det gör att vi snabbt och flexibelt utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivare och hela tiden fokuserar på att skapa konkurrenskraftiga produkter och lösningar.

Vi uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015. Uppföljning och hantering av förbättrings- och kvalitetsmål är en självklar del av varje årsplanering.

Våra kvalitetsmål följs upp veckovis och månadsvis både på projekt-, produktions- och avdelningsnivå. Måluppföljning sker därefter på ledningsnivå och rapporteras även till styrelsen.

Alla tillverkade kretskort granskas via vår AOI (Automated Optical Inspection), som använder 3D-teknik. Denna utrustning kan hantera 01005-chip-komponenter i storlekar ner till 0,4×0,2 millimeter.

Tack vare den utvecklade optiska mättekniken i avsyningen upptäcks även minimala överlödningar och fel. Genom AOI:n kan även placeringen av de minsta komponenterna analyseras för att avgöra om de sitter på rätt ställe och är av rätt typ.

Leverantörer och inköp

Den snabba utvecklingen inom sensorutveckling ger möjligheter att identifiera och nyttja konkurrensfördelar inom optronik-området. För produktägare skapar komponent- och teknikutvecklingen också risker, där integrationen mellan olika delsystem kan påverka produktens prestanda negativt och innebära stora kostnader.

Hos Optronic får du inte bara tillgång till hög kompetens inom sensor- och elektroniktillverkning, utan även till vårt globala leverantörsnätverk. Med hjälp av det skapar vi trygghet och möjligheter att fokusera ännu mer på er affär.

Vår strategiska inköpsprocess bygger på en bredd av leverantörer och vi genomför löpande kontroller av deras verksamheter för att säkerställa att de följer våra höga kvalitetskrav och etiska affärsriktlinjer.

Certifikat

Certifikat ISO 14001
(2024-02-20)

Certifikat ISO 9001
(2024-02-20)