Skip to main content

Tjänster för hela livscykeln

Vårt branschoberoende erbjudande är utformat för industriföretag som äger produkter där optik eller elektronik är en kritisk beståndsdel. Vi hjälper både dem som vill nå serieproduktion och de som vill optimera redan befintliga produkter med avseende på prestanda, kvalitet och kostnad.

Våra kundsamarbeten omfattar branschledare inom en bredd av marknadssegment, allt från automation och säkerhet till logistik och lantbruk. Tack vare erfarenheter från vitt skilda marknadssegment vet vi vad som krävs för att möta och överträffa även de högsta kvalitetskraven.

Vårt erbjudande

Vi har sammanfattat vårt erbjudande i fyra delar: optisk expertis, industrialisering, prototyptillverkning samt serieproduktion.

Här kan du läsa mer om våra erbjudanden:

Så utvecklar vi er konkurrenskraft

Vi hjälper våra kunder att uppnå konkurrensfördelar genom att fokusera på en eller flera av följande aspekter:

Kvalitet

Ett kärnvärde hos många framgångsrika företag är att aldrig kompromissa med kvalitet. Det gäller även hos oss. Mättekniska och optiska sensorer används ofta inom kvalitetssäkring och har därför en nyckelroll för hela företagets framgång över tid. I alla våra processer säkerställer vi hög standard i varje steg.

Strategiska inköp

Utifrån våra kunders inköpsstrategi utreder vi en bredd av alternativ och samarbetsformer för att säkerställa korta ledtider och hög leveransprecision.

Minskade kostnader

Effektiva produktionsupplägg och konkurrenskraftiga logistikupplägg hos kvalitetssäkrade leverantörer medför hög kostnadseffektivitet och är en självklar del av vår industrialiseringsprocess.

Lansering

Tiden det tar för en produkt att nå marknaden spelar ofta en avgörande roll. På dagens snabbt rörliga marknader har den som snabbast kan leverera en konkurrenskraftig produkt en stor fördel. Vår erfarenhet och vårt tekniska kunnande gör oss till ett tryggt val för kunder som kräver snabba processer med sikte på serieproduktion.