Skip to main content

Vår anläggning och Skellefteåregionen

Optronics produktionsenhet ligger precis utanför centrala Skellefteå och har ett sextiotal medarbetare. Lokalerna omfattar mer än 3000 kvadratmeter, anpassade för avancerad tillverkning inom optik och elektronik.

Skellefteåregionen har sällsynt goda förutsättningar för företagsutveckling och innovation. Platsbundna tillgångar som skogsråvara, rika malmfält och en kraftproducerande älv har legat till grund för ett näringsliv som utvecklat en imponerande branschbredd genom åren.

Bland annat har Skellefteå blivit starkt förknippat med tekniska innovationer, IT och industriell tillverkning där driftiga och kreativa entreprenörer har löst gamla problem på nya sätt och utvecklat marknader inom sina olika segment. I dag finns en modern industritradition med tillverkning av allt från små komponenter till stora kompletta högteknologiska produkter och system.

”Svårt att inte imponeras”

Genom att vara en ledande leverantör inom området optiska sensorer och optoelektronisk teknik är Optronic med och driver utvecklingen framåt.

– Det är svårt att inte imponeras av det högteknologiska kunnande som Optronic förfogar över och hela tiden fortsätter att utveckla, säger Bengt Ivansson, näringslivschef på Skellefteå kommun.

I Skellefteå finns cirka 6 500 aktiva företag varav många verkar på en internationell marknad. Det är också en växtplats för framtidens industri, inte minst tack vare ett ökat fokus på hållbarhet, där tillgången till förnybar energi från främst vattenkraft är en viktig faktor.