Skip to main content

Styrelse och ledning

I vår ledningsgrupp ingår följande personer:

Ulrik Stenbacka

Ulrik Stenbacka

Vd

Mikael Westergren

Mikael Westergren

Sälj- och marknadschef

Nicklas Gustafsson

Produktions- och inköpschef

Markus Bylesjö

Utvecklingschef

Ulla Burman

Ulla Burman

Platschef, Skellefteå

Styrelse

Otronics styrelse består av representanter från ägaren Dacke Industri, ett bolag vars affärsidé är att  investera i teknikföretag med inriktning på utveckling och tillverkning av kundspecifika komponenter och system med hög prestanda.

Lars Fredin

Ordförande

Lars Fredin är VD och koncernchef för Dacke Industri.
Han är civilekonom i grunden och har bland annat varit Managing Director på Konecranes Lifttrucks, Vice Precident Bromma Conquip och President på Kalmar AC och Metget Inc.

Andy Lewis

Ledamot

Andy Lewis är ledamot i styrelsen för Optronic och Teknisk chef på Hutchison Ports.
Tidigare har han bland annat varit installations- och driftsättningsledare på Skanska och dessförinnan konsult vid MYOHLIV.

Tomi Ojala

Ledamot

Tomi Ojala är ledamot I Optronics styrelse och Managing Director för Polarteknik och Pimatic Oy.
Han har en bakgrund som bland annat Divisional Manager på PMC Hydraulics Oy och Development Manager på PMC Polarteknik Oy AB.