Skip to main content

Integritetspolicy

Vi på Optronic värnar om den personliga integriteten och arbetar därför aktivt och strukturerat för att behandla personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I denna integritetspolicy förklarar och förtydligar vi hur Optronic som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter som besökare och användare på vår hemsida. Genom att besöka och använda vår hemsida godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Om du har synpunkter på hur Optronic behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som levande individ. Antingen en ensam uppgift eller uppgifter som tillsammans med andra personuppgifter kan identiera dig som privatperson.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
På vår hemsida samlar vi in dina personuppgifter för att kunna undersöka användarupplevelsen. Dessa personuppgifter behandlar vi på de lagliga grunderna samtycke, avtal och intresseavvägning.

Cookies

Vi använder ett tredjepartsverktyg för att samla in anonymiserad och aggregerad data om er användning av våra tjänster. Detta verktyget använder sig utav “cookies”. Den insamlade datan används för att förbättra våra tjänster, utveckla ny funktionalitet, och skapa marknadsföringsmodeller.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Optronic behandlar personuppgifter på hemsidan i syfte att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som registrerad. Därutöver kan de även komma att användas för att förbättra vår kommunikation, genom att lämna relevant information om marknadsföring och om våra event och tjänster till dig. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår då du till exempel väljer att kontakta oss via formulär på hemsidan. Dessa uppgifter använder vi för att på bästa sätt kunna hantera din förfrågan. Vi samlar även in personuppgifter från vår hemsida för att kunna undersöka användarupplevelsen.

E-post
Då vi tar emot e-post från dig behandlas personuppgifterna du ger ifrån dig på den lagliga grunden intresseavvägning, samtycke och avtal.

Du kan när som helst begära att vi tar bort dina mail genom att kontakta oss på info@optronic.se

Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
Den personliga information vi samlar in om dig behandlar vi endast så länge den är relevant efter det syftet som den först samlades in för. Då du anmäler dig till våra event eller seminarier kommer vi spara personuppgifterna under 24 månader. De personuppgifter du ger ifrån dig till oss genom att skicka e-post till oss behandlas så länge syftet för behandlingen fortfarande är aktuell. Vi arbetar aktivt med att behandla insamlade personuppgifter i enlighet med upprättad personuppgift- och gallringspolicy.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi på Optronic värnar om den personliga integriteten och därför är dina personuppgifter alltid skyddade hos oss. Vi är ansvarsfulla i vår hantering av personuppgifter oavsett om det gäller våra kunder, anställda, leverantörer eller samarbetspartners. De personuppgifter vi behandlar utförs efter lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, förändringar, missbruk och förstörelse. Dessa personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Ifall en personuppgiftsincident skulle inträffa har vi en rutin för detta. Vi utför löpande utvärderingar med vårt dataskyddsarbete för att säkerställa att vi lever upp till lagstiftningens krav och genomför förändringar om nödvändigt. Vi har även ett register över de register som behandlar personuppgifter.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering När Optronic samlar in och behandlar dina personuppgifter har du rätt att:

Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi hanterar om dig. Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv. Rätt till radering (”Rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter då de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. När dina personuppgifter däremot behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller på grund av rättsliga skyldigheter är det inte möjligt för oss att radera dem.

Ändringar av integritetspolicy Optronic förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy när som helst och därför bör du regelbundet besöka denna webbplats för den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2018-12-03

Kontakt
Vill du komma i kontakt med oss angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss per e-post, info@optronic.se