Skip to main content

Förra veckan kunde Optronic välkomna Serstech till sin produktionsanläggning i Skellefteå. Med en förväntad ökning av produktionsvolymer var det ett optimalt tillfälle att fördjupa sig kring samarbetet och utveckla strategier för att effektivt kunna möta efterfrågan.

Trots ett kort besök hann vi med många givande diskussioner om hur vi kan stärka partnerskapet inom utveckling, industrialisering och tillverkning.

”Vi tackar Serstech för besöket och den värdefulla dialogen som följde. Nu är vi väl förberedda för nästa steg och har en tydlig riktning för fortsättningen,” säger Ulrik Stenbacka, vd.

I bild från vänster: Stefan Sandor, vd på Serstech and Ulrik Stenbacka, vd på Optronic

Author Optronic

More posts by Optronic