Skip to main content

När Kollmorgen sökte en utvecklingspartner för nästa generation av LS5-II, en sensor för robust och högprecis reflektornavigering i tuffa miljöer, så föll valet på Optronic.
– Vi sökte en partner som kunde svara upp mot våra kvalitetskrav och ta ett helhetsansvar för såväl utveckling som produktion, säger Johan Lindqvist, Product manager på Kollmorgen.

Porträttbild på i mörkgrå skjorta som ler och tittar in i kameran.

Johan Lindqvist, Product manager, Kollmorgen

Utvecklingsarbetet har pågått under 2,5 år och nu är produkten redo att sättas i serietillverkning, något som sker från Optronics fabrik i Skellefteå. Projektet inleddes som ett utvecklingsprojekt med avstamp från Kollmorgens tidigare generation av navigationssensorer för AGV-lösningar (Automated Guided Vehicle) som Optronic var med och tillverkade.
– Samarbetet och kommunikationen har fungerat väldigt bra. Det har naturligtvis funnits utmaningar i projektet, både tekniska och ”covid-relaterade”, men dessa har hanterats på ett pragmatiskt och lösningsorienterat sätt och i god anda, vilket har varit uppskattat, säger Johan.

LS5-II används i förarlösa truckar som navigerar med hjälp av reflexer, ofta i stora lagerlokaler. LS5-II kan användas för robust reflektornavigering med hög precision, och dess roterande huvud innebär att sensorn hanterar utmaningar i särskilt krävande miljöer extra väl. Inte minst i väldigt dammiga miljöer då inget eller lite damm fastnar på sensorfönstret.

– Det känns såklart hedrande att Kollmorgen vänder sig till oss ännu en gång för att fortsätta vårt långvariga samarbete. Tidigare generation tillverkade vi under många år och när vi nu fick chansen att utveckla den nya produkten så kändes det helt rätt. Den här typen av uppdrag passar vår kompetens, inte minst när produkten ska verka i tuffa miljöer och det ställs höga krav på komponenterna. De gånger vi får chansen att finnas med under hela fasen blir det också värdeskapande för kunden, säger Mikael Westergren, sälj- och marknadschef på Optronic.

Framtiden för den här typen av produkter ser ljus ut och Kollmorgen har funnits i denna industri i över 50 år och varit pådrivande i en teknik som visat sig vara effektiv och applicerbar. Det pekar mot en stark tillväxt för AGV-lösningar med drivande faktorer som ökad effektivitet, ekonomisk gynnsamhet och färre olyckor. Kollmorgen erbjuder många olika navigationsmetoder vilket innebär att man behöver olika typer av sensorer, vilka används för lokalisering och navigering i olika miljöer. Globalt byggs många nya, större logistikcenter med behov av automationslösningar.

En del av Optronics uppdrag från Kollmorgen handlar om att identifiera och tillhandahålla komponenter som håller hög kvalitet i tillverkningen.
– Våra kunder ställer höga krav på oss att leverera framtidssäkrade produkter med lång livscykel. Detta är absolut en utmaning idag, med stor turbulens på komponentmarknaden och politiska oroligheter i världen. Här är det viktigt för oss att Optronic kan hjälpa till med proaktivt arbete för att säkra upp våra produkters tillgänglighet både på kort och lång sikt. Tidigt i utvecklingen var Optronic med och gjorde strategiska komponentval och nu i produktionsfas monitorerar Optronic kontinuerligt läget på komponentmarknaden, säger Johan.

 

Author Optronic

More posts by Optronic