Skip to main content

När Optronics kontor i Lund slår upp dörrarna inom kort är ambitionen att växa över tid. Under det första året är målsättningen att rekrytera en platschef och två utvecklare. Därför har Optronic nu gått in i en mer intensiv fas i sitt rekryteringsarbete.

Markus Bylesjö, utvecklingschef och tillförordnad Site Manager

– De som kliver in hos oss får ta ett stort ansvar för produkterna de utvecklar. De bör tycka om att möta och hantera en stor variation av utmaningar och där en hel del tvärfunktionell samverkan behövs, säger utvecklingschefen Markus Bylesjö, som också kommer att agera platschef fram till dess att en mer permanent lösning är på plats.

Markus har tidigare varit verksam i Lund och arbetat inom flera större multinationella företag. Han menar att det finns stora skillnader mellan sättet att arbeta i de största organisationerna, jämfört med Optronic som har ett 60-tal anställda.
– I ett stort bolag så är ofta utvecklingsarbetet avgränsat med stor tydlighet kring de moment som ska genomföras. Hos oss får utvecklarens tekniska utmaning en större bredd, samtidigt som vi är en platt organisation där det är lättare att påverka slutresultatet, förklarar Markus. Han fortsätter:

–Målet med vårt utvecklingsarbete är alltid att produkten ska nå serieproduktion eller att hitta andra fördelar som gör att prestandan eller andra kvaliteter förbättras. De som tycker om den sortens utmaningar kommer också att tycka om att arbeta hos oss.

Hela kedjan
Ett exempel är de nära banden till produktionen. För precis som ett företag med tusentals anställda har Optronic hela kedjan från utveckling till produktion.
– Vi har utveckling, design, kan bygga prototyper och testa på vår anläggning i Skellefteå. Vi håller en hög nivå när det handlar om teknisk kompetens, samtidigt som vi har fördelarna som närheten skapar. Till exempel får vi direkt återkoppling från produktionen om vad som fungerar och vad som behöver bli bättre. Det hjälper oss som arbetar med utveckling och är dessutom till nytta för våra kunder.

Ökad efterfrågan
Bakgrunden till Optronics satsning i Lund handlar om att efterfrågan inom utveckling av optisk mätteknik ökar kraftfullt inom en bredd av branscher. Det handlar bland annat om medtech, där Optronics höga nivå på produktion möter kvalitetskraven som ställs inom sektorn.

Ytterligare en fördel som etableringen för med sig är att det flyttar Optronic närmare ett flertal existerande kundrelationer. Däribland finns Serstech, där Optronic haft en del i utvecklings- och prototypfasen till det handhållna instrumentet Serstech Arx som nu serietillverkas i Skellefteå. Tack vare ramanspektroskopi kan det identifiera substanser som narkotika, sprängmedel och kemiska stridsmedel. Kunderna finns inom polis, räddningstjänst, tull och försvarsmakter över hela världen.

Bredd av kundsamarbeten
Ett annat kundsamarbete är det med Phase Holographic Imaging, som tillhandahåller instrument för icke-invasiva mätningar på cellnivå och Lumito, som med patentskyddad teknik ger förutsättningar för en förbättrad vävnadsdiagnostik. Bolaget ger vårdgivare och forskare ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik inom den individanpassade sjukvården.

– Medtech växer, men vi har också kunder inom många andra fält. Det kan handla om instrument som använder spektroskopi för kvalitetskontroll av spannmål, målmätning inom lantmäteri och laserbaserade instrument som behövs för navigationen av självkörande fordon. Det är ett brett teknikområde med många typer av applikationer. På Optronic är vi inte nischade mot en viss bransch, utan kunder vänder sig till oss tack vare vår kompetens inom utveckling och tillverkning av optisk mätteknik, säger Markus Bylesjö.

Nyfiken på att tjänsten som Site Manager i Lund? Läs mer här!

Mikael Westergren, sälj- och marknadschef, Markus Bylesjö, och Ulrik Stenbacka, vd.

Author Optronic

More posts by Optronic