Skip to main content

Lumito, ett bolag som är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi, har tecknat samarbetsavtal med Optronic. Avtalet gäller slutdesign, industrialisering samt produktion av optiska analysinstrument, så kallade WSI-scannrar (Whole Slide Imaging Scanner).

Man i vit skjorta och mörkblå kavaj som tittar in i kameran

Mattias Lundin, vd Lumito

– Optronic är en strategiskt värdefull samarbetspartner och jag ser fram emot vårt gemensamma arbete med att färdigställa den slutgiltiga designen av Lumitos scanner och produktionsplanering. Genom avtalet med Optronic har vi planenligt tagit ytterligare ett steg mot den planerade kommersialiseringen i slutet av året, kommenterade Lumitos vd Mattias Lundin när affären offentliggjordes.

Lumito är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolagets affär bygger på en egenutvecklad och patenterad teknik som möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta exempelvis cancerindikationer.

Scannern som Optronic kommer att hjälpa till att kommersialisera gör det möjligt för patologer att ta digitala bilder av vävnader. Den kan även ta bilder av traditionellt infärgade vävnadsprover, vilket görs med så kallad hematoxylin-infärgning och immunohistokemi.

För Optronic är affären ett strategiskt viktigt steg.
– Vi har identifierat medtech som ett intressant segment för oss då det är ett område där utvecklingen går mot en ökad användning av optisk mätteknik. Vi har också sedan tidigare ett flertal erfarenheter inom området och är trygga med att vi kan möta de krav och riktlinjer som ställs i branschen, säger Ulrik Stenbacka, vd på Optronic.

Han menar också att affären är helt rätt för Optronic:
– Vi kliver in i ett läge där produkten ska tas till marknaden vilket passar utmärkt i vår kompetensprofil. Det är en affär där flera av våra främsta styrkor kommer till sin rätt.

Ett intensivt arbete har nu inletts för att nå målet om kommersialisering i slutet av 2022.
En viktig del handlar också om att kvalitetssäkra scannerns supply-chain.
– Det handlar både om logistik och utvärdering av leverantörer. Det är en komplex produkt som består av många komponenter, varav en del är skräddarsydda just för detta ändamål. Vi kommer att hjälpa till att både skapa trygghet i leveranssäkerhet och att hitta rätt kostnadsnivåer. I ett läge där komponentmarknaden är kritisk är dessa delar centrala för en lyckad produktlansering, säger Ulrik Stenbacka.

Author Optronic

More posts by Optronic