Skip to main content

Markus Bylesjö är ny utvecklingschef på Optronic, som nu söker ytterligare förstärkningar till utvecklingsavdelningen. Efterfrågan på mättekniska sensorer baserade på optronik ökar kraftfullt inom en bredd av branscher.
– Vi är i en spännande fas och ser en växande efterfrågan inte minst inom utveckling berättar Markus som började på Optronic för snart ett år sedan i rollen som senior produktutvecklare.

Markus har omfattande erfarenhet från ledande internationella teknikbolag som Sony och Axis. Han menar att det finns likheter mellan Optronic och de internationella bolagen, men också stora skillnader:
– Precis som ett företag med tusentals anställda har vi hela kedjan från utveckling till produktion. Vi har utveckling, design, kan bygga prototyper och testa på vår anläggning i Skellefteå. Vi håller en hög nivå av teknisk kompetens samtidigt som vi har fördelarna som närheten skapar. Till exempel får vi direkt återkoppling från produktionen om vad som fungerar och vad som behöver bli bättre. Det skapar smidiga processer som också är till nytta för våra kunder.

En annan stor skillnad mot stora internationella bolag är den platta organisationen.
– För mig har det varit väldigt påtagligt. Ett stort bolag är ofta hierarkiskt styrt med silos mellan avdelningar. Produktionen kan finnas i en annan del av världen, vilket gör det dagliga utbytet svårare. Som en del av ett sådant bolag blir det många timmar i flygplan för att kunna hantera problem som vi på Optronic har enkelt att träffas för att hantera.

Förstärkningarna som Optronic nu söker finns inom hela utvecklingskedjan.
– En styrka hos oss är de långvariga samarbeten som etablerats med nischade experter. Det gör att vi snabbt kan hitta rätt kompetenser för specifika utmaningar. Men vi behöver också växla upp med fler medarbetare.

De roller som Optronic kommer att förstärka med är seniora kompetenser inom produktutveckling, projektledning samt inköp.
– De kommer att göra oss till en ännu bättre partner när det handlar om hela produktens livscykel, från tidig utveckling till utfasning och vidare till nästa generation, säger Markus.

Author Optronic

More posts by Optronic