Skip to main content

När det kommer till smarta rullningslager med inbyggd fiberoptik har utvecklingen sprungit fram. En ny kompletterande teknik som mäter obalans i lagren håller på att utvecklas, parallellt med målet att nå marknaden.
Utvecklingsprojektet initierades av SKF och koordineras av RISE (Research Institutes of Sweden) som kontaktade Optronic som industrialiserings- och produktionspartner.
– Optronics expertis inom det här området gör att vi får en perfekt matchning och kan göra produkten så attraktiv som möjligt, säger Carolina Fransiscangelis, projektledare på RISE.

– Det känns såklart hedrande och roligt att få vara delaktig i spetsprojekt av den här typen. Vi har en stark position på marknaden som produktionspartner där vår erfarenhet, specialistkompetens och tekniska nyfikenhet är förmågor som ligger helt rätt i tiden. När det handlar om att utveckla och producera mättekniska sensorer så har vi ett kunnande som sträcker sig flera decennier tillbaka, så vi passar väl in på flera sätt i det här utvecklingsprojektet, säger Ulrik Stenbacka, vd på Optronic.

Smarta rullningslager är ett samlingsnamn för kullager och rullager och finns runt omkring oss i olika funktioner. Behovet som växt fram är att kunna övervaka kullager och rullager och på så sätt identifiera risker som uppstår – överhettning och förslitningsskador kan till exempel bli ett problem runt alla axlar som roterar.
Sedan några år har det använts inbyggd fiberoptik för att mäta laster och temperatur i ett par framgångsrika pilottester. Tekniken bygger på precisa mätningar av temperatur, böjningar och belastning på ett antal utvalda sensorpunkter.

Carolina Franciscangelis

Nu utvecklar SKF tillsammans med teknikpartnern Proximion och RISE en ny, kompletterande teknik som kan mäta obalans med mikrometer-precision. 2019 kontaktades Optronic i syfte att hitta en partner som kan utveckla en prototyp till färdig produkt för marknaden.
– Optronic är experter på optiska sensorer och har precis den kunskap om marknadsanalyser och kommersialisering som vi behöver. De är ett bra komplement till oss övriga som gör att vi kan utveckla en produkt och göra den attraktiv för en marknad. Det här är en grundläggande del av hela projektet, säger Carolina.

Optronic jobbar tvärfunktionellt i ett nära samarbete med projektets partners för att säkerställa att det finns en röd kvalitetstråd genom hela industrialiseringsprocessen. Här kommer Optronics erfarenhet väl till pass när det handlar om att granska materiallista, se över risker med eventuella kritiska komponenter och leverantörer, utvärdera offerter och utforma en produktlivscykelanalys.
– Den här typen av utvecklingsprojekt passar oss perfekt. Här valde RISE att ta in oss i ett tidigt skede vilket alltid är en fördel eftersom vi då kan komma med designförslag som påverkar helheten, både vad gäller pris och kvalitet. Vi har ett brett leverantörsnätverk som gör att vi kan säkerställa en trygg leveranskedja för att slippa oroa sig över hastiga prishöjningar eller att komponenten tar slut. På så sätt kan kunden koncentrera sig på att marknadsföra och sälja produkten och vi tar hand om resten, säger Ulrik Stenbacka, vd på Optronic.

Att projektet pågick under en pågående pandemi har varit utmanande men trots detta ligger man enligt tidsplanen och har en prototyp som nu ska testas i en operationell miljö hos SKF.
Testresultaten ska sedan spridas i forskningskretsar där man låter potentiella användare se hur produkten presterat i industritesterna. Om det sedan finns ett fortsatt intresse kan det bli aktuellt med serietillverkning.

– Det kommer alltid att finnas ett glapp mellan forskning och kommersialisering. Pandemin har synliggjort hur viktigt det är med en partner som kan guida och identifiera nyckelkomponenter och säkerställa hur vi får tag på dessa, men även hitta alternativa lösningar. Optronics synpunkter är värdefulla för det framtida arbetet och jag känner att vi har en tilltalande helhet nu när projektet avslutas i vår, säger Carolina.

Author Optronic

More posts by Optronic