Skip to main content

Optronic fortsätter att uppvakta den finska marknaden. I september medverkade man på den stora underleverantörsmässan Alihankinta i Tammerfors och i början av december finns man på plats på Optics & Photonics Days i Åbo.
– Vi vill med vår närvaro visa att vi menar allvar med satsningen i Finland, säger Mikael Westergren, Sales and Marketing manager på Optronic.

För två år sedan vände Optronic blickarna mot Finland, som med sin kraftigt växande optronikmarknad är en väldigt spännande region. Man rekryterade personal på plats och planerade in diverse säljaktiviteter. Kort därefter slog pandemin till med full kraft.
– Men trots utmaningar med pandemin och reserestriktioner har vi redan lyckats göra betydande affärer i Finland. Det ser vi som ett tydligt bevis på att Optronic, med vårt erbjudande inom utveckling, industrialisering och tillverkning av optronikprodukter, är helt rätt för den finska marknaden, säger Mikael.

Alihankinta, Finlands motsvarighet till svenska mässan Elmia, arrangerades den 21–23 september i år och Optronic fanns självklart på plats med en monter.
– Alihankinta är en väldigt bra mötesplats för oss att knyta nya kontakter och bygga nätverk. Att äntligen få möjlighet att träffa kunderna fysiskt är otroligt värdefullt, säger Mikael.

Den 1–3 december närvarar Optronic återigen på ett event i Finland när det är dags för branschmässan Optics & Photonics Days i Åbo (OPD 2021).
– Vi ser verkligen fram emot OPD 2021. Vi har en mängd spännande möten inbokade och jag hoppas såklart att dessa leder till ytterligare affärer i Finland, avslutar Mikael.

Author Optronic

More posts by Optronic