Skip to main content

Photon Sports har valt Optronic som produktionspartner av en banbrytande tekniklösning som ska lanseras för fotbollsindustrin.
– Det känns jättekul både med förtroendet och att få bidra till en världsprodukt som utvecklas och tillverkas i regionen, säger Ulrik Stenbacka, vd på Optronic.

Photon Sports som är en del av inkubatorn Unboxx i Skellefteå, är på gång att lansera sin tekniklösning mot fotbollsindustrin – produkten mäter faktorer som snabbhet, reaktionstid och explosivitet med hjälp av sensorteknik och 3D-kameror. Fotbollen har redan hunnit långt som en datadriven sport och nu finns möjligheten att ta ytterligare steg för att kunna utröna vilken träning som bevisligen ger bäst resultat.
3D-tekniken att mäta människor i rörelse ställer höga krav på hela produktionskedjan – allt från rätt komponenter till rätt montering. Optronic kommer att bistå med montering av optikkomponenter till Photon Sports kamera, samt för inköp, kalibrering och övrig montering.
– Det här är ett bevis på optronikens breda användningsområde. Här tillför Photon Sports ny teknik i en bransch som traditionellt jobbat på ett visst sätt under lång tid. För slutanvändaren öppnas möjligheterna upp och det känns glädjande att få vara med och producera något banbrytande, säger Ulrik.

Man med kort ljust hår, skjorta och randig tröja

Jonas Sjöberg, Photon Sports

Photon Sports vd Jonas Sjöberg tycker att Optronic känns som ett självklart val som specialister på produkter som innehåller optronik, mekanik och mjukvara. Nu är målet att starta tillverkningen inom kort.
– Att sätta samman den här typen av produkt ställer höga krav på att man lyckas hålla en dammfri renrumsmiljö och att ha rätt kalibreringsutrustning och det har Optronic. Vi har själva gjort delar av tillverkningen i Optronics lokaler men när vi nu står inför att lämna utvecklingsfasen och är redo att skala upp så känner vi oss trygga med att överlämna produktionen till Optronic som en lokal partner, säger Jonas.

Photon Sports har som initial målsättning att bli den största aktören i Norden i år och på sikt ta över marknaden i Europa redan 2022.
– Optronic har precis den erfarenheten som krävs för en industrialisering. Att producera i stor skala är målet och vi är ödmjuka med att det kan ta tid men är norrländskt trygga i produkten, säger Jonas.
Genom samarbetet kan Photon Sports överlämna industrialiserings- och produktionsdelen till Optronic som har stor erfarenhet på området.
– Den här typen av uppdrag är som skräddarsytt för oss. Vi är ett företag som finns till för att hjälpa andra produktionsbolag att utveckla och serietillverka optiska sensorer. Vi bidrar med en professionell infrastruktur för ett startup-bolag som inte behöver bygga upp en egen produktionsenhet, vi har dessutom muskler att klara en stark expansion. Då kan Photon Sports istället koncentrera sig på att utveckla produkten och marknadsutveckling, säger Ulrik.

Author Optronic

More posts by Optronic