Skip to main content

En mänsklig cell är livets minsta byggsten och en bräcklig sådan – därför krävs instrument som studerar utan att skada när forskare söker svar på våra allvarligaste folksjukdomar. Svenska PHI har förändrat tillvägagångssättet genom HoloMonitor-systemet som Optronic varit med att utveckla och nu tillverkar i Skellefteå.
– För oss är det väldigt viktigt med en partner som kan leverera enligt de höga krav på precision som finns i instrumentet, säger Lisa Lindström, produktchef.

Sedan det första instrumentet introducerades 2011 har Optronic varit en industrialiserings- och monteringspartner till PHI och i dag är Lundabolaget ledande inom den medicintekniska utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. PHI:s kunder finns inom akademi och forskning med inriktning mot cancer och toxikologi där några av världens främsta forskningslabb använder HoloMonitor, men industrikunder och läkemedelsbolag inom biotech har också börjat se nyttan.

Även på utvecklingssidan har Optronic funnits med och stöttat med sina kunskaper. Parallellt med tillverkningen driver Optronics utvecklingsavdelning tillsammans med PHI:s ingenjörer just nu ett gemensamt förbättringsprojekt av ett motorbord till HoloMonitor. Det handlar om att öka precisionen vid förflyttning av motorbordet, så att man positionera cellerna mer exakt när man ska ta bilder av dem.

– Vi har ett samarbete som växt genom åren och där vi utvecklat ett gemensamt förtroende för varandras spetskunskaper. Ett långsiktigt samarbete gör att förståelsen är stor och vi kan omvandla det till en produkt som ligger i yttersta framkant i kvalitet och som samtidigt är kostnadseffektiv för vår kund, säger Mikael Westergren, sälj- och marknadschef på Optronic.

Lisa Lindström blond med glasögon iklädd labb-rock

Lisa Lindström, PHI

Lisa Lindström menar att företagen hittat en framgångsrik samarbetsmodell:

– Under utvecklingsprojektet kring motorbordet har vi regelbundna avstämningsmöten och jobbar efter en tidsplan för vad som ska testas. Allt görs i Skellefteå och sedan är det vår roll som beställare att utvärdera testerna om det ska ändras eller förbättras något, säger Lisa och fortsätter:

– Vi är väldigt glada över att ha en partner som har många kontakter över världen och där samarbetet bara flyter på. Det betyder mycket att vi kan känna oss trygga i att de hittar lösningarna och ser till att få tag på rätt delar.

Regenerativ medicin i form av cellterapier är en lovande behandlingsform för att bota allvarliga folksjukdomar som diabetes, Parkinsons och flera former av cancer. HoloMonitor har förmågan att i en kontrollerad cellodlingsmiljö kunna analysera cellulärt beteende utan att utsätta cellerna för den okontrollerade luftmiljön i ett laboratorium. Analysen sker med hjälp av en lågintensiv led-diod med en våglängd på 365 nanometer, vilket gör att HoloMonitor kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder där den kraftfulla strålningen kan påverka cellerna. Därför går det att utföra långtidsstudier och med några minuters mellanrum fotografera odlade celler. Teknologin bakom, digital holografi, gör dessutom att man kan se cellerna utan att märka in dem med fluorescerande molekyler. Denna inmärkning är vanlig med traditionella metoder och innebär också oönskad påverkan på cellerna.

– På det här sättet förblir cellerna så rena som de bara kan vara. Den mikroskoperingsteknik som traditionellt har funnits dödar cellerna under tiden som man använder den. Det är såklart ett problem att inte kunna studera cellerna under längre tid och dessutom vet man inte om det är metoden eller läkemedlet som påverkar cellerna. Sådana problem uppstår inte med vårt instrument, förklarar Lisa.

– Det känns såklart alltid extra intressant att få jobba med kunder som rör sig i medtech-området som i sig är otroligt viktigt. Att Optronic får bidra och vara en liten del av att forskarvärlden lyckas ta de här stegen att nå bättre resultat i kampen mot de svåraste sjukdomarna känns ärofyllt, säger Mikael.

Author Optronic

More posts by Optronic