Skip to main content

Optronic köptes upp av Dacke Industri 2019 och blev då även en del av investeringsbolaget Nordstjernan. Det innebär att man fått en långsiktig ägare med ett industriellt fokus.
– Vi har en uttalad strategi att fortsätta växa med kvalitetsbolag inom den nordiska industri- och tekniksektorn, säger Ylva Ersvik, investment manager på Nordstjernan.

Dacke Industri, som utvecklar och investerar i innovativa teknikföretag, ägs i sin tur av Nordstjernan, ett investeringsbolag med en industriell historia som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden. Nordstjernan investerar i byggsektorn, industri- och tekniksektorn samt i hälsa, distribution och handel. Bolagen man äger omsätter tillsammans ungefär 100 miljarder kronor och har omkring 50 000 anställda.

– Vi är bolagsbyggare, som via styrelserna arbetar tillsammans med bolagens ledningar. I vårt ägande fokuserar vi alltid på bolagens bästa potential och de viktigaste aktiviteterna för att nå nästa nivå i värdeskapandet, säger Stefan Stern, kommunikationsansvarig hos Nordstjernan.

Nordstjernans långa industriella historia med en stark tro på ansvarsfullt företagande är ett område som särskiljer dem från andra investeringsbolag.

– Huvuddelen av vår utdelning går till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse som stödjer forskning och utveckling, säger Stefan Stern och fortsätter:

– Vi har även ett väldigt flexibelt investeringsmandat där vi exempelvis kan erbjuda nära samarbete med grundare och familjer att driva bolags fortsatta utveckling. Vi utforskar investeringsmöjligheter i fem sektorer och kan ta positioner i såväl aktier och krediter som reala tillgångar.

Nordstjernan ser positivt på Dacke Industris ambition att växa inom elektronikområdet.

– Vi tror mycket på deras samlade kompetens som ägare av mindre och teknikintensiva företag. Genom Dacke Industri skapar vi ett sammanhang för sådana bolag, företagsledare och entreprenörer att samlas och utbyta kunskap, samtidigt som varje enskilt bolag behåller sitt entreprenörskap och varumärke och sin självständighet, säger Ylva Ersvik.

Optronic verkar inom ett område där marknadens intresse för bolagets teknik växer.

– Optronic är ett bolag med hög teknologisk höjd, som haft en positiv utveckling under vårt ägande. Vi ser fram emot att följa dem och deras nästa steg i utvecklingen, säger Ylva Ersvik.

Author Optronic

More posts by Optronic