Skip to main content

Sedan 2008 har Optronic varit en pålitlig leverantör till Siemens. Nu har de kommit överens om ett nytt treårskontrakt för löpande serietillverkning av optoelektroniska kretskort.
– Optronic har hållit en hög kvalitet enligt de krav som vi ställer och vi har inte haft anledning att titta på andra leverantörer, säger Sebastien Steinmetz, upphandlingschef på Siemens i Haguenau, Frankrike.

För 13 år sedan inleddes samarbetet med dåvarande Siemens Laser Analytics i Göteborg när Optronic anlitades för att utveckla den kompletta optiklösningen till Siemens nya gasanalysator. När produktansvaret flyttades från Göteborg till Frankrike och deras stora anläggning i Haguenau, som sysselsätter 800 arbetare, fortsatte samarbetet.

De optoelektroniska kretskort som Optronic tillverkar används i gasanalysatorn och är utrustad med sändare och mottagare.

– Det är hedrande att ett världsledande företag som Siemens fortsätter att välja oss när det kommer till optronikprodukter. Att vi över tid möter deras högt ställda kravbild är också ett bevis för den höga standard som våra produktionsprocesser håller, säger Robert Jonsson, Key Account Manager på Optronic.

Siemens stora organisation är beroende av att alla kedjor i produktionen fungerar och Optronic har genom åren varit en pålitlig leverantör.

– Leveranssäkerhet och precision är mycket viktigt i våra processer och något vi kräver av våra leverantörer. Vi måste kunna hålla en kontinuerlig leveranssäkerhet och kvalitet till våra kunder. Optronic har fått större flexibilitet att köpa delarna till de optoelektroniska kretskorten inom våra ramar och vi kan förlita oss på att vi får den produktivitet och kostnadsutveckling som vi förväntar oss av dem, säger Sebastien.

”Bästa produkten du kan hitta”

Siemens sitrans

SITRANS SL mäter syre (O2) med hög precision.

Gasanalysatorn har namnet Sitrans SL och använder laser för att mäta syre med hög precision. Den har en extremt robust design och består av ett par tvärkanalsensorer, en sändarenhet och en detektorenhet.

Den högkvalitativa lasern möjliggör spektroskopi utan störningar. En annan styrka är den inbyggda cellen för referensgas som ger unika användarfördelar när det kommer till minimalt underhåll och kalibrering.

Sitrans SL kan monteras direkt där man vill utföra mätningen. Till exempel används analysatorn inom stålproduktion för att övervaka syretillförseln i förbränningen och även för att övervaka säkerheten i explosiva miljöer där man måste hålla sig under vissa gränsvärden.

– Det är den bästa produkten du kan hitta inom området. Den håller hög kvalitet och pålitlighet och mäter med väldigt stor träffsäkerhet på kort tid. När man tillverkar den här typen av apparatur krävs det höga kvalitetskrav och gedigna processer för att välja rätt leverantörer, säger Ludovic Jung, produktionschef på Siemens.

Author Optronic

More posts by Optronic