Skip to main content

Optronic har sedan företaget grundades hjälpt mer än 500 kunder med över 1000 olika projekt inom optisk mätteknik. Många av dessa projekt har resulterat i färdiga produkter som har nått marknaden. Det är imponerande siffror som talar ett tydligt språk.
– Det är ett fint kvitto på vår inriktning som handlar om att utveckla med sikte på industrialisering och att producera på ett sätt som fungerar över tid, både när det handlar om kostnad och kvalitet, säger Mikael Westergren, sälj- och marknadschef på Optronic.

Produkterna och kunderna finns inom den breda industrin som t.ex. transport och logistik, säkerhet, livsmedel, skog- och trä, medtech samt lantbrukssegmentet.

– Vårt erbjudande är branschoberoende men teknikfokuserat. Genom att hela tiden utveckla vår specialistkunskap inom optronik och fotonik har vi också kunnat etablera långsiktiga samarbeten med produktägare inom en rad branscher, förklarar Mikael.

Genom åren har Optronic även hjälpt kunder att ta tillvara möjligheter i de teknikskiften som skett.

– Utvecklingen har gått enormt snabbt och konkurrenskraften utmanas särskilt i större teknikskiften. Som produktägare är det svårt att själv bygga upp den kompetens som krävs för att hantera alla delar och vårt jobb som samarbetspartner är att stå för sakkunskapen som både gör det möjligt att utveckla och producera produkten på ett effektivt sätt.

För Optronics del väntar en spännande utveckling, tror Mikael:

– Vi ser en ökad efterfrågan på funktionalitet som optroniken har väldigt smarta lösningar för. Det gör att vi tror att ännu fler branscher kommer att få upp ögonen för oss.

Author Optronic

More posts by Optronic