Skip to main content

Perten grundades 1962 i ett stockholmsgarage – i dag är kontoret inte långt därifrån och bolagets produkter säljs runt hela världen under namnet PerkinElmer. Optronic kan se tillbaka på ett framgångsrikt samarbete som nu lett till en helt ny generation av processinstrument baserade på spektroskopi.
– Vi jobbar kanske ovanligt intimt tillsammans men det är en framgångsfaktor som vi utvecklat genom åren, säger Magnus Lindgren, produktchef på PerkinElmer.

Magnus Lindgren, produktchef på PerkinElmer.

2014 köpte PerkinElmer dåvarande Perten som säljer instrument och tillhörande service för högteknologisk analys och kvalitetskontroll av livsmedel, spannmål, mjöl och foder. Perten har en historia av att utveckla innovativa produkter som i flera fall blivit industristandard och bolaget är i dag världsledande inom ett flertal produktnischer.

Från 2008 har Optronic fungerat som en produktionspartner och även varit delaktig i utvecklingsarbetet. Det har bland annat mynnat ut i olika generationer av analysinstrument samt två processinstrument som används direkt ”inline”.

– Med sin expertis inom det optomekaniska kompetensområdet och speciella montering har Optronic gjort det möjligt för oss att kunna industrialisera och tillverka produkterna i större volymer, säger Magnus.

PerkinElmer använder sig av avancerad nära infraröd spektroskopi-teknik (NIR) i sina sensorer. Det finns ett brett användningsområde för känsliga och noggranna instrument som används runt om i världen för mätning och analys av livsmedel.

Det senaste tillskottet i produktfloran är en helt ny version av processinstrumentet DA 7350 som bland annat används i mjölkvarnar och pastafabriker.

– Vi har en lång historia tillsammans och därför känns det positivt att samarbetet fortsätter med fokus på tillväxt och långsiktighet. Projektet med andra generationens instrument har pågått sedan  några år tillbaka och att vi nu kan starta upp serieproduktion är en milstolpe för oss alla och ett kvitto på att samarbetet varit lyckosamt, säger Mikael Westergren, sälj- och marknadschef på Optronic.

En mjölkvarn är en potentiell användare av de exakta processinstrumenten, men även de som bearbetar oljeväxter och majs är stora kundgrupper. Övriga marknadsområden omfattar livsmedel som mejeri och köttproduktion.

Fördelen för slutkunderna är att kunna mäta i realtid och kontinuerligt. De kan då automatisk reglera tillverkningsprocessen och optimera efter behov, t.ex. styra en torkprocess för att nå rätt torrhalt. När man använder organiska råvaror så uppstår stora naturliga variationer, kanske beroende på om grödan växt på norra eller södra sidan dalgången eller hur mycket regn den utsatts för.

– I processen går det att mäta så att slutprodukten blir så likformig som möjligt i syfte att hålla sig inom specifikationerna, såklart, men även för att producera så effektivt till en så låg kostnad som möjligt.

De kunder som provar våra instrument inser att de blir beroende av den viktiga informationen som de får tillgång till. Många beskriver det som en ovärderlig hjälp för att optimera tillverkningen, förklarar Magnus.

Man som läser på en förpackning vid produktion av mejeriprodukter.

Instrumenten har sålt mest i Kina och Europa, och oftast till stora produktionsanläggningar. En fabrik som extraherar olja ur sojabönor utvinner även sojamjölet som säljs som proteinrik råvara till foderproducenter. Att kunna optimera proteininnehållet i realtid möjliggör optimering inom satta gränser, och ökat utbyte av råvaran.

– Om fabriken får bra betalt för biprodukten så gör det stor skillnad på ekonomin. De kan tjäna in en miljon dollar per år genom att optimera proteinhalten, säger Magnus.

För en pastatillverkare som jobbar med en känslig råvara är det också till stor hjälp – skulle man i processen råka tillverka pasta utanför råvarans toleransgräser måste allt i maskinen kasseras. För torr pasta blir för spröd och för blöt leder till dålig hållbarhet.

– Med vårt NIR-instrument mäts ingredienserna innan degen blandas och pastan formas. Då kan degblandningen ändras så att det inte uppstår problem. För en pastatillverkare som gör 15+ ton pasta i timmen handlar det om stora pengar om slutprodukten måste kasseras – ett litet problem kan kosta uppemot 100 000 kronor, förklarar Magnus.

I alla miljöer där mjöl och spannmål behandlas finns det risk för explosioner på grund av det damm som bildas. Därför måste vissa av PerkinElmers produkter uppfylla de aktuella ATEX-kraven som finns.

Sedan 2012 är Optronic en ATEX-klassad tillverkare åt PerkinElmer vilket innebär rigorösa regler och riktlinjer i alla led. Kravet är att Optronic kan producera varje produkt med ATEX-stämpel till hundra procent likadant som ursprungsmastern som testats i Borås av RISE.

– Innan vi fick certifieringen var vi tvungna att typkontrollera varje instrument och det blev både dyrt och tidsödande. Eftersom vi inte hade rutinerna på plats utarbetade vi en processmodell med Optronic som blev så pass bra att vi bara behövde bli reviderade på processerna och det har varit en stor sak för oss, säger Magnus belåtet.

En gång var 18:e månad reviderar RISE processen. Optronics ansvar är långtgående – de måste även säkerställa att deras underleverantörer inte genomför några som helst ändringar utan ett godkännande. Varje detalj måste vara identiskt med den som är specad, det gäller allt från skruvar till o-ringar, limmet och packmaterialet. Varje produkt är även spårbar om det skulle inträffa en incident.

– Kraven på hygiensidan har formaliserats det senaste decenniet, det har alltid varit högt men det har blivit betydligt vanligare med kundkrav och mer formella krav över hela världen. Kina införde ganska nyligen ett reglemente för design och tillverkning för hur utrustning i livsmedelsindustri ska se ut, och även i Europa har kravbilden utvecklats. Även i detta avseende är det väsentligt att Optronic kan garantera likformighet med design och kvalitéten på leveranserna, säger Magnus.

Author Optronic

More posts by Optronic