Skip to main content

Optronic har blivit medlem i Big Science Sweden – en organisation som stödjer svenska företag att göra affärer med Big Science-anläggningar.

– Här finns stor potential för Optronic med det kunnande man besitter, säger Riham Rafael, affärsutvecklare på Big Science Sweden.

Optronic har under lång tid byggt upp ett värdefullt nätverk inom forskningsvärlden. Sedan Big Science Sweden startade för tre år sedan har man knackat på Optronics dörr för att bjuda in till leverantörsnätverket med 250 svenska teknikföretag.

Big Science Sweden fungerar som en länk mellan svenska leverantörer och stora forskningsanläggningar runt om i världen som CERN-laboratoriet, forskningsinstitutet ESS, Europeiska sydobservatoriet ESO och ITER, experimentreaktorn i Frankrike som ska skapa artificiell solkraft på jorden.

”Vi vill driva på utvecklingen”

Big Science Sweden finansieras av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket. Det är en satsning som ska bidra till att fler svenska företag vinner upphandlingar och kan bidra med produkter, material eller tjänster till forskningsanläggningarna.

– Vi vill gärna vara med och driva på utvecklingen genom vår kunskap och expertis. Samtidigt finns det en lockande utmaning då konkurrensen sträcker sig över hela världen, men vi väljer snarare att se på vår medverkan som att det finns många medlemmar som kanske kan bli framtida samarbetspartners till oss. Det är trots allt en samling av många starka och kompetenta företag här, säger Mikael Westergren, sälj- och marknadschef på Optronic.

Budget för tiotals år

Big Science Sweden har nyligen blivit beviljade finansiering för en ny treårsperiod. Att stärka Sverige som ett Big Science-land är en prioriterad fråga för staten som satsar hårt på att vinna internationell mark och det finns en budget som sträcker sig tiotals år framåt.

– Det gör att vi inte är känsliga för svängningar i konjunkturen och det försöker vi förmedla till våra svenska bolag. Om man får leverera till något av de stora forskningsprojekten så är det en bra affär och smäller högt som merit. En del upphandlingar från forskningsanläggningarna handlar om flera miljarder euro och det klarar inget svenskt bolag på egen hand. Därför parar vi ihop företag, som Optronic, med olika teknikintegratörer. Det handlar ändå om stora affärer, menar Riham Rafael.

Optik för att hitta vatten i rymden

I år har Big Science Sweden genom sina satsningar på CERN lyckats få tillbaka en lika stor industriretur till Sverige som man investerat. Men industrireturen ska bli större – globalt är Big Science en mångmiljardmarknad – så potentialen för svenska företag att leverera sina tjänster och produkter till anläggningarna är stor.

I norra Chile, 2635 meter över havet i Atacamaöknen, pågår ett stort uppgraderingsprojekt av världens största optiska teleskop där ESO ingår som en av flera internationella partners. Här försöker man hitta vatten och partiklar i rymden från jorden och behöver optik som klarar analysen.

Big Science Sweden har förhört sig om Optronic är intresserat av att delta i upphandlingen som planeras att ta fart kring årsskiftet.

– Vi har rätt spjutspetsteknik för den här typen av uppdrag och det känns såklart hedrande att bli uppmärksammade i det sammanhanget. Det visar att vi samlat på oss mycket kompetens. Vi har funnits i över 40 år och har tusentals projekt med över 500 unika kunder. Vi har helt enkelt gjort allt som kräver optisk mätteknik men just rymden är outforskat även för oss, säger Mikael Westergren med glimten i ögat.

– Optronic skulle bidra med mycket kunnande till Chile-projektet. Svensk kvalitet smäller högt ute i världen och vi hjälper gärna till i en upphandlingsprocess. Det skulle vara en stor hit för Sverige, säger Riham Rafael.

Author Optronic

More posts by Optronic