Skip to main content

Optronic befinner sig mitt i regionen för landets starkaste tillväxt. I Skellefteå investeras det mest per capita och näringslivet gasar när många andra tvingas bromsa. Som ett led i detta har Optronic valt att stötta Nyföretagarcentrum som partner.
– Det är ett positivt tryck på vår region och vi vill göra vad vi kan för att bidra till framtidens nyföretagare, säger Ulrik Stenbacka, vd.

Redan två år innan Northvolt tillkännagav att Skellefteå skulle bli platsen för batterifabriken rådde kraftiga medvindar för Skellefteås näringsliv ­– men den unika situation man nu upplever är förstås dragloket Northvolts förtjänst. Bara fabriken Northvolt Ett, helt utbyggd, kan ge cirka 2 500 arbetstillfällen. Inräknat leverantörer och ny service kan antalet växa till över 10 000 totalt.

I Skellefteå handlar det om investeringar på minst 60 miljarder i privat och offentlig sektor fram till 2030.

Porträttbild på Angelica

Angelica Falk, verksamhetsledare och affärsrådgivare. NyföretagarCentrum Skellefteå.

– Vi upplever en väldigt stark framtidstro och hög innovationsförmåga i Skellefteå. Man kan förvänta sig att drivkrafter inom nyföretagande går ner under en pandemi men vi har inte alls fått de signalerna, säger Angelica Falk, verksamhetsledare och rådgivare på Nyföretagarcentrum i Skellefteå.

500 idéskapare per år

Allt fler företagare ser stora fördelar med att satsa i en mellanstor stad och ta till vara på de fördelar som finns och det är faktorer som drar till sig talanger. I en studie från ingenjörs- och designbolaget Afry, där 5 500 unga deltog uppgav endast 12 procent att de ville bo i en stad med mer än en miljon invånare.

Till Nyföretagarcentrum kommer cirka 500 personer per år med en idé som man vill ta vidare och Optronic finns nu med som en partner som tecknat silvermedlemskap. Initiativet ska supporta de idébärare som söker sig till inkubatorn. Optronic har i flera år stöttat det lokala nyföretagandet på olika sätt, men växlar nu upp sitt engagemang.

”En perfekt hemvist”

– Vi har en lång historia av att driva entreprenörskapet framåt i Skellefteå och tycker det är viktigt att stötta goda idéer på alla sätt vi kan för att regionen ska växa. Nyföretagandet är en viktig del av det och Optronic är en perfekt hemvist för den ingenjör som vill starta eget och har en idé eller det bolag som söker en elektronisk partner där man kan utveckla sin produkt. Vi har den organisation och kunnande som krävs för den typen av samarbete, säger Ulrik Stenbacka.

– Det är ett konkret ställningstagande från Optronic som kommer hjälpa flera nya företagare på resan. Det är också en chans för Optronic att skapa en tidig relation med talanger som det råder stor efterfrågan på i dag, säger Angelica Falk.

Author Optronic

More posts by Optronic