Skip to main content

Lundabaserade bolaget Serstech spås en lysande framtid med den nya produkten Serstech Arx.
Optronic har under året varit delaktigt i utvecklings- och prototypfasen till det handhållna instrumentet som även serietillverkas i Skellefteå. Tack vare ramanspektroskopi kan det identifiera substanser som narkotika, sprängmedel och kemiska stridsmedel.

Kunderna finns inom polis, räddningstjänst, tull och försvarsmakter över hela världen.

Den första modellen av Serstech 100 Indicator lanserades 2016 och sedan dess har utvecklingskurvan pekat stadigt uppåt och fort har det gått – under tredje kvartalet 2020 blev Serstech både lönsamt och genererade positivt kassaflöde.

– Försäljningen går väldigt bra, i fjol hade vi över 100 procent tillväxt i tre av fyra kvartal. Under

årets andra kvartal drabbades även vi hårt när världen stängde ner på grund av pandemin, men det tog vi snabbt igen under tredje kvartalet. Vi jobbar med en global marknad och har sålt mest i Asien och nu är USA kraftigt på väg uppåt. Behoven av att stoppa och identifiera narkotika ökar kraftigt och det är främst där vi ser en enorm tillväxt, men även på sprängämnessidan, säger Stefan Sandor, vd.

Nu är uppföljaren Serstech Arx på väg ut på marknaden och lanseringen sker tack vare det nätverk av 80 återförsäljare runt om i världen som säljer till kundgrupperna. En del av dem vänder sig även till läkemedelsproducenter i Kina, Indien och Pakistan som är ytterligare en målgrupp som börjat växa.

”Optronic en solid partner”

Optronic kom i början in som en partner som förstod industrialisering och distribution. Över tid har samarbetet gått djupare och i det nya instrumentet har Optronic funnits med kring designrelaterade utmaningar. Utvecklingsavdelningen har fört en tajt dialog med Serstech om att ta instrumentet från prototyp till färdig produkt och vidare till serietillverkning.

Idag konstruerar Serstech små, effektiva spektrometrar med hjälp av optiska system, effektiva filter och kostnadseffektiva detektorer.

– Förmågan att kunna producera optik med hög precision är Optronic väldigt stark på. På grund av de våglängder och den optiska konstruktionen som vi använder krävs det extrem noggrannhet. De finns med i delar av utvecklingen och står själva för produktionen, kalibrering och testning. Vi får försäljningsklara produkter som är klara att skeppa vidare till våra kunder. Det är helt enkelt en solid partner i såväl produktion som logistik, säger Stefan.

– En annan stor fördel är att Optronic finns i Sverige och det gör att vi har en stor konkurrensfördel eftersom produkten är helt utvecklad och producerad i Sverige, framförallt säkerhetsbranschen uppskattar den kvalitetsstämpeln. Våra konkurrenter finns i USA men har vissa delar eller hela produktionen i Kina och det är inte alltid lika populärt i alla länder, menar han.

”Identifierar 14 000 ämnen”

Serstech Arx är ett handhållet instrument på 650 gram som skickar ut en laserstråle mot olika sorters prov, det kan vara pulverform, fast eller flytande – upp till 14 000 olika ämnen kan identifieras. Laserstrålen får i sin tur molekylerna i provet att vibrera och det analyserar sedan instrumentet. Eftersom lasern inte påverkar provet på något sätt så är det extra användbart för farliga ämnen.

– Det är en liten och kostnadseffektiv ramanspektrometer, vi har den minsta och lättaste på marknaden vilket gör den användarvänlig för polis och räddningstjänst ute på fältet. Den är också väldigt snabb och oerhört robust och lätt att dekontaminera. Även om den varit i kontakt med väldigt farliga kemikalier är det bara att slänga den i en spann med kemikalier och sedan ta upp ett rent instrument, säger Stefan.

Att den är militärspecad i robusthet och kapslingsklassad enligt IP67 gör den lämpligt för alla tänkbara miljöer.

– Med tanke på den tillväxtfas vi befinner oss i så behöver vi en trygg partner som kan växa med oss. Det gör att vi kan skala upp volymer utan att behöva skala upp personal i samma takt eller expandera till nya lokaler. Allt eftersom vi växer så löser Optronic det – allt bara fungerar och det är väldigt bekvämt och bra, säger Stefan.

 

Author Optronic

More posts by Optronic