Skip to main content

Allt fler inser vinsterna med att samla sina produkter under ett och samma tak. Genom att hantera både utveckling, industrialisering och serietillverkning i samma organisation får man en bekymmersfri och effektiv produktförsörjning. Optronics utvecklingsavdelning hittar lösningar och skapar en sömlös övergång till serieproduktion.
– Den här delen av ingenjörskapet – att lösa utmaningar – är något som tilltalar och utmanar våra medarbetare, säger Ulla Burman, projektledare och platschef på Optronic i Skellefteå.

Optronic får löpande indikationer på att man rör sig i en framtidsbransch – teknikområdet optronik vinner mark när utvecklingen snabbt går framåt – samtidigt som man har en helhetssyn för utveckling och tillverkning. Där spelar utvecklingsavdelningen en viktig roll och deras tjänster efterfrågas allt mer.

Som en följd av detta har Optronic förstärkt med senior nyckelkompetens i form av systemdesigners för att möta upp ett ökat intresse från kunderna.

– Det känns spännande att vi befinner oss i en stark utvecklingsfas, jag tycker att vi har ett bra team av medarbetare som gör oss mer attraktiva. Vi tycker det är viktigt att kunna se helheten i de uppdrag vi har och att snabbt kunna sätta sig in i kundens produkter för att hjälpa dem att bli ännu bättre och än mer lönsamma, säger Ulla.

Operativt produktionsansvar

Förutom projektledarrollen på utvecklingsavdelningen är Ulla platschef på Optronic i Skellefteå. Innan hon klev in på Optronic 2007 jobbade hon drygt 20 år inom telekom som mjukvaruingenjör och projektledare.

– Det som tilltalar mig mest när det kommer till utveckling är själva problemlösningen, att överbrygga hinder och frågeställningar kring en produkt. Att tillsammans med teamet hitta lösningar på tekniska utmaningar inom elektronik, optik och mekanik är en drivkraft. Och just den övergripande produktkunskapen tycker jag är en styrka inom Optronic, säger Ulla.

”Fler märker fördelarna”

Optronics mångåriga erfarenhet av utvecklingstjänster, prototyptillverkning, industrialisering och serietillverkning – under ett och samma tak i Skellefteå – gör att man har ett unikt erbjudande.

– Helhetsgreppet att bygga upp en produkt från grunden med utvecklingsavdelningen och vikten av bra systemdesign och ett högt produktkunnande vet vi är något som våra kunder efterfrågar. Vi utvecklar produkterna mot serieproduktion och allt fler märker fördelarna med att införa det tänket tidigt i processen, det kapar kostnader för kunden och gör helt enkelt produkten bättre, säger Ulla.

Author Optronic

More posts by Optronic