Skip to main content

Ännu renare och ännu bättre produktutveckling. Det är vinsterna sedan Optronic satsat på att bygga ett renrum med plats för 16 medarbetare.

– Vi har lyssnat på våra kunder som efterfrågat den här typen av tjänst. Det kommer att säkerställa deras höga produktkvalitet, säger Nicklas Gustafsson, produktionschef.

Innan semestern stod renrummet klart och är nu färdigt för produktion.

– Just nu är vi där och sätter upp testfixturer för att verifiera produkten som vi förbereder för serieproduktion. Det känns såklart jättebra att vi har den här typen av erbjudande som ytterligare kan stärka våra kunders produktkvalitet. Vi har kunder som efterfrågat serieproduktion i renare miljö och nu klarar vi ISO-klass 7 med god marginal. Önskar man dessutom ännu renare miljö är det också möjligt, säger Nicklas.

ISO 7-klassning innebär att man har mindre än 10 000 partiklar per kubikmeter i rummet, detta kan jämföras med vanlig rumsluft som innehåller omkring 1 000 000 partiklar per kubikmeter.

– Kommer det kunder som har ännu högre krav så kan vi fortsätta utveckla rummets potential, vi försöker vara så lyhörda vi bara kan och nu börjar vi på den här nivån, säger Nicklas.

”Extrema renhetskrav”

Mitt i renrummet står också tre sterilbänkar, så kallade laminar flow bench av märket Fortuna som håller klass 2-miljö.

– Sterilbänkarna är till för extrema renhetskrav. Vi har haft starka krav på renhet i vår produktion även tidigare men alla förbättringar är till det bättre. Det är känslig optik i spektroskopi och ju renare desto lättare är det att få bra kvalitet på slutprodukten, säger Nicklas.

Optronic ska till exempel bygga ett cellmikroskåp åt en kund som innehåller en hel del finkänslig optik, denna produkt kommer då att byggas i laminar flow skåpen.

Flera tunga investeringar

Bara under det senaste halvåret har Optronic genomfört en rad konkurrensstärkande investeringar. Till kretskortslinan satsades det på en ny screentryckare. I samma veva genomfördes en totalrenovering av lödugnen som också fick stor betydelse, samt installationen av en ny ytmonteringsmaskin från svenska premiumtillverkaren Mycronic.

– Det här är alla genomtänkta och långsiktiga investeringar i vår produktion. Dels så säkrar vi kvaliteten på produkterna som vi bygger åt våra kunder, men det har också gett en förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare. I dessa tider känns det helt rätt att satsa inför framtiden, vi har musklerna att göra det och vill ta tillvara på det stora förtroendet som våra kunder ger oss. Vi har verkligen fått ett positivt gensvar och produktionen går för högtryck, säger Nicklas.

Author Optronic

More posts by Optronic