Skip to main content

Ett långvarigt samarbete mellan Optronic och Mycronic, som är världsledande på att skapa produktionsutrustning för elektronik- och bildskärmstillverkning, har varit en framgångsfaktor för båda företagen.

– Optronic vill vara med och utveckla och förändra. Det är något vi värdesätter hos en leverantör, säger Fabian Källström, production engineer på Mycronic.

Optronic ansvarar för leveransen av industriella kamerasystem till ytmonteringsmaskinerna inom MY300-familjen. Kamerorna är väsentliga i ytmonteringsprocessen och används för att noggrant lokalisera kretskortets position i maskinen samt att avsyna de elektroniska komponenterna innan montering. Allt för att säkra upp att komponenterna monteras på kretskortet med högsta precision och att säkerställa elektronik av högsta kvalitet. Det är en maskin för ytmonterad elektronik som används av kretskortsindustrin där fokus ligger på flexibel produktion och att effektivt kunna producera många olika kretskort under ett skift.

– Det handlar om två centrala system i vår maskin och därför blir Optronic en väldigt viktig leverantör i vår leverantörskara. Vi har fått en gemensam erfarenhet och stor förståelse av hur vi ska jobba tillsammans och det är jag väldigt nöjd med. Vinsten är att vi har en stor del dokumenterat och lagrat och tydliga riktlinjer för vad vi förväntar oss av varandra, säger Fabian.

Den detaljrika dokumentationen och ansvarsfördelningen är till stor nytta för utvecklingsarbetet, vilket gör samarbetet både effektivt och minimerar risken att saker faller mellan stolarna.

Att våga ge förslag

I rollen som världsledande producent av produktionsutrustning för elektronik har Mycronic en hög kravställning på sina leverantörer och arbetsprocesser. Mycronic har försett Optronic med utrustning som ingår i deras del av produktionen.

– Optronic underhåller utrustningen på ett bra sätt och kommer med förbättringsförslag. Eftersom utrustningen inte står hos oss ser vi inte utmaningarna som uppstår i arbetsprocessen på samma sätt. Därför känns det tryggt att vi har en bra dialog och får konstruktiv feedback som är kvalitetsförbättrande, menar Fabian.

– Det är jätteviktigt att vi har en partner som vill vara med att utveckla och förändra. En del leverantörer kan vara rädda för det, men då tar man inte samarbetet framåt. Min erfarenhet är att det finns mycket mer kompetens i huset hos Optronic än vad vi nyttjar och det är en betryggande känsla, säger Fabian.

Förtroendet mellan Optronic och Mycronic är inget som byggts upp över en natt. Optronic har varit med och levererat kameror även till de tidigare versionerna av Mycronics ytmonteringsmaskiner.

– Vi upplever att det har varit en fördel att man har med sig en leverantör och kunnat utvecklas tillsammans, att kamerorna i det här fallet och övriga maskinen varit i samma loop så att säga, menar Fabian.

”Spännande och givande företag”

Svenska Mycronic har en lång historia inom high-tech, som går tillbaka mer än 40 år. Huvudkontoret finns i Täby, Stockholm, och i dag har man lokal närvaro i mer än 50 länder samt dotterbolag över stora delar av världen. Bolaget är registrerat på Nasdaq-börsen i Stockholm och framgångarna har gjort att fler och fler fått upp ögonen för svensk ingenjörskonst på högsta nivå.

– Den globala expansionen är präglad av goda samarbeten med höga ambitioner. Vår spjutspetskompetens är världsledande så det är ett väldigt spännande och givande företag att jobba för, säger Fabian.

 

Bild: Mycronic

Author Optronic

More posts by Optronic