Skip to main content

Optronic har fattat ett styrelsebeslut att öppna säljkontor i Finland.
– Som Nordens ledande tjänsteföretag inom optronikprodukter känns det naturligt att finnas på den teknikstarka finska marknaden, säger Mikael Westergren, sälj- och marknadschef på Optronic.

Satsningen inkluderar rekrytering av säljaren Olli-Pekka Porkka som utgår från Lahti. Olli-Pekka har lång erfarenhet av den finska industrin och kommer vända sig mot bolag som utvecklar och marknadsför produkter med optronik.

– Det känns roligt och spännande att ge sig in på den finska marknaden där det händer väldigt mycket. Därför vill vi vara med och erbjuda våra tjänster som omfattar allt från utveckling och industrialisering till serieproduktion och vidare till nästa produktgeneration, säger Mikael.

Erbjudandet till den finska industrin är lika omfattande som på den svenska marknaden och innefattar tjänster för hela produktlivscykeln – utveckling, löpande produktförsörjning och tjänster för att underlätta steget till nästa generation.

– Det finns tydliga synergier och med en säljare som kan den finska affärskulturen blir det lättare att förstå hur vi kan erbjuda våra tjänster. Det finns så många högaktuella områden där optronik används – Medtech och Life Science till exempel – så vi bedömer att det är en mängd bolag som är intressanta för oss och vi för dem, säger Mikael.

Intressanta startups

Olli-Pekka Porkka kommer främst att rikta in sig på teknikföretag i Uleåborg- och Helsingforsregionen där det tekniska kunnandet är starkt och innovativt.

– Sedan nedläggningen av Nokias mobiltillverkning i Uleåborg har det uppstått många intressanta startup-bolag inom elektronik. När det kommer till att kombinera optik med elektronik har Optronic en branschledande kompetens som borde vara intressant för den finska startup-marknaden där man är i behov av en partner som kan hjälpa till med hela utveckling- och tillverkningskedjan. Som en systemleverantör kan Optronic lösa problemet och leverera ett färdigt paket där man tar ansvar på samma sätt som man gjort under lång tid i Sverige, säger Olli-Pekka.

Han menar att elektronikindustrin är på en särskilt hög nivå i Finland. Eftersom det varken finns ett ”Volvo eller Scania” i Finland har man utvecklat andra industrisegment.

– Det var tungt för Uleåborg när Nokia lade ner produktionen men nuförtiden när jag besöker regionen så har en ny generation av elektronikföretag blommat upp. Det finska affärsläget är starkt och i ett bra läge, men nu är det förstås ett skräckscenario på grund av coronakrisen precis som i övriga delar av världen, säger Olli-Pekka.

Mer information

Mikael Westergren
Sälj- och marknadschef, Optronic
mikael.westergren@optronic.se
+46 70 239 05 42

Author Optronic

More posts by Optronic