Skip to main content

Som ett led i det kontinuerliga förbättringsarbetet har Optronic investerat i en ny screentryckare till en av kretskortlinorna. Valet föll på en premiummodell från Ekra som är en av världens största tillverkare av screentryckare.

– Den har extremt hög precision. En stor kvalitetsaspekt är att vi slipper tillsätta extra lod och lim för hand, nu sker allt automatiskt, säger Samuel Westermark, produktionschef för elektronikproduktionen på Optronic.

Det finns några väsentliga skillnader mellan den förra screentryckaren och den nya modernare modellen Ekra Serio 4000 compact.

– Den har en mycket bättre kamera som scannar av hela kortet vilket ger en ökad förmåga att linjera mönsterkortet mot stencilen jämfört med tidigare screentryckare. En annan stor kvalitetsaspekt är att vi inte tillsätter extra lod och lim för hand, nu sker det automatiskt i tryckaren. Det betyder att vi alltid får lika mycket på alla ställen och rätt mängd, dessutom handlar det om en arbetsmiljöfråga för våra operatörer som inte behöver komma i kontakt med medlen, säger Samuel.

Att investera i en kombinationsmaskin som både innehåller screentryckare och dispenser kändes självklart. En dispenser gör att man kan laborera sig fram till exakt rätt mängd lim.

– Möjligheten har inte funnits tidigare. Istället har vi haft en separat handhållen dispenser vilket inte fungerade helt önskvärt. Nu valde vi en som kan dispensera både lim och lod för att vara så flexibla som möjligt, säger han.

Screentryckaren har en viktig funktion i kretskortförloppet då den lägger grunden till alla komponenter. Av de fel som upptäcktes av Optronics AOI (automatisk optisk inspektion) går merparten att härleda till att insatsen inte blev hundraprocentig av den tidigare screentryckaren.

– Gör screentryckaren rätt så är sannolikheten stor att det blir bra hela vägen, konstaterar Samuel.

Optronics kvalitetsarbete har ökat längs hela produktionslinan och för tre år sedan investerades även i en ny AOI. Sedan dess har det lagts stort fokus på att den ska detektera rätt sorts fel och få ner mängden falska indikeringar.

– Det har aldrig fungerat så bra som nu. Vi har två motiverade operatörer som ständigt optimerar och förbättrar AOI:n tillsammans med en tysk konsult som vi tar in med jämna mellanrum. Vi har gjort stora framsteg senaste året och strävar efter att vara under två falska indikeringar per panel som vi kör och det målet har vi nått redan nu på de kort vi tillverkar i högre volymer, säger Samuel.

Author Optronic

More posts by Optronic