Skip to main content

ScandiNovas teknik har framgångsrikt drivit på utvecklingen inom cancerbehandling tack vare företagets pulsmodulatorer. I början av 2019 skrev Optronic och ScandiNova under ett produktionsavtal och samarbetet har sedan intensifierats.

– Vi sätter stort fokus på kvalité och leverans i tid. Det är också något som Optronic prioriterar högt i sina affärer och det bidrar till vår gemensamma affärsnytta. De är också med på ett tidigt stadie i vårt utvecklingsarbete, säger ScandiNovas supply chain manager Camilla Stoor.

ScandiNova har kunder över hela världen och 95 procent går på export. 2018 etablerades ett försäljningskontor i Japan där ScandiNova haft framgång med ett antal genombrottsaffärer till kunder inom både forskning och medtech.

Redan 2017 började Optronic leverera kretskort och i början av 2019 skrevs ett produktionsavtal.

Optronic har från början levererat kretskort främst till projektorder inom forskning och industri. Nu när det finns ett produktionsavtal så innebär det ett helt annat upplägg.

– Det tar alltid ett tag innan man lär känna varandra som affärspartners, men jag känner att vi numer är trygga i vårt samarbete och har identifierat nödvändiga processer och kontaktytor tillsammans.

Optronic blev tidigt involverade i ett väldigt viktigt och prioriterat kundprojekt hos oss som dessutom var tidspressat. Vårt val av Optronic baserades på deras höga fokus på kvalité och det blev ett väldigt lyckosamt samarbete, berättar Camilla Stoor.

I dag har det skapats forum där Optronic tillsammans med forskning och utveckling ser vad som går att optimera för bägge parter. Man försöker hitta kostnadseffektiva lösningar för de kretskort som passerat utvecklingsstadiet och är på väg in i volymproduktion.

– Den sortens arbete är vad jag definierar som lyckade partnerskap, säger Camilla Stoor.

Att Optronic funnits med i projekt på ett tidigt stadium har bidragit till att nå de gemensamma målen.

– Vi fokuserar väldigt mycket på den kommande tillväxt som ScandiNova står inför och vilka strategier som behövs för att lyckas tillsammans med alla nyckelleverantörer. I Optronic har vi hittat en samarbetspartner som prioriterar de delar som är nödvändiga för att kunna växa tillsammans, menar Camilla Stoor.

ScandiNova är inne i en positiv tillväxttrend – Uppsalaföretaget växer både till nya marknader och i antal medarbetare. Det kommer också en efterlängtad flytt till toppmoderna och nybyggda lokaler på totalt 4000 kvadratmeter där produktion och kontor ska inrymmas. Efterfrågan av ScandiNovas pulsmodulator har ökat och det är som kraftkälla vid radioterapi mot cancer som den är allra mest använd.

Som en följd har strålutrustningen blivit mer tillförlitlig och cancerbehandlingen mer effektiv.

– Vi är stolta över att kunna bidra till att radioterapin utvecklas och når fler delar av världen. Det här är teknik som räddar liv och som vi dessutom är ledande på globalt, säger Camilla Stoor.

Author Optronic

More posts by Optronic