Skip to main content

Optronic har utvecklat ett nytt instrument som genom högspänningsmätning avgör kvaliteten på ett produktionsmaterial. Beställare är en svensk industrikoncern som verkar på den globala marknaden och som Optronic haft en relation till sedan 20 år tillbaka.

– Vår förmåga att genomföra ett så här stort projekt hela vägen från idéstadiet till färdig serieproduktion i en obruten kedja gör att vi sträcker på oss lite extra, säger Robert Jonsson, Key Account Manager på Optronic.

Optronic har länge levererat sensor- och kameralösningar åt kunden och i det aktuella projektet var uppdraget att utveckla ett nytt instrument för att mäta kvaliteten på ett produktionsmaterial som används i kundens tillverkningsprocess.

– Man ville ha ett mindre, billigare och bättre instrument än föregångaren som var utrustad med kamerateknik och där kunden fick avgöra kvaliteten genom att titta på en bild. I det nya instrumentet används högspänningsmätning för att ta fram ett exakt värde direkt, säger Robert Jonsson.

Projektet inleddes i december 2017 och Optronic har tagit hand om allt från förstudie och kravspecifikation till EMC-tester och myndighetsgodkännanden.

– Det har varit ett omfattande och intensivt arbete under ett och ett halvt år både när det handlar om konstruktionen och att förbereda produkten för serietillverkning.

Under våren tillverkade Optronic förserie-enheter som sedan fälttestades i olika delar av världen. Serieleveranserna startade i september.

– Alla kundens fabriker har väntat på det här instrumentet, säger Robert Jonsson.

I leveransen ingick, förutom själva produkten, även support och service.

– Vi kommer att ha en bemannad support dit kunden kan höra av sig om det finns behov av service eller reparationer och vi har även möjlighet att hyra ut enheter. Instrumentet är viktigt för kunden som producerar så pass mycket material att ett produktionsstopp kan innebära stora kostnader, säger Robert Jonsson.

Han konstaterar att kunden har varit flexibel och lätt att föra en dialog med.

– Det har varit ett bra partnerskap, inte minst därför att vi hela tiden jobbat nära varandra i alla delar av projektet.

Author Optronic

More posts by Optronic