Skip to main content

Optronic har tillsammans med den mångåriga nära kunden och samarbetspartnern Perten Instruments tagit fram en ny, kostnadseffektivare version av Pertens marknadsledande produkt DA 7250, ett högteknologiskt mätinstrument som analyserar kompositionen hos spannmål och andra organiska produkter. På bara några sekunder visar den halten av till exempel protein, mineraler och vatten.

Tekniken som används heter NIR, Near InfraRed spectroscopy, och innebär att man belyser materialet med ljus och sedan analyserar kompositionen genom att mäta hur mycket av olika våglängder absorberas av provet.

I projektet har såväl produktionstiden som kostnaden för ingående detaljer pressats betydligt, med fullt ut bibehållen prestanda hos produkten. Projektet blev en stor framgång, och har resulterat i en minskning av antalet komponenter med 20 procent, en minskad produktionstid med 30 procent, en minskad vikt med cirka 30 procent och att First Pass Yield (instrument som klarat sluttestet på första försöket) har ökat med 21 procent.

Optronics Nicklas Gustafsson, produktionschef/slutmontering, ledde projektet tillsammans med Jakob Jansson, Senior Development Engineer på Perten, som designat DA 7250, med utgångspunkten ”hur gör vi den här produkten bättre att producera”.

– Det är så vi jobbar, berättar Nicklas Gustafsson. Vi är en partner mer än en leverantör, och gör alltid vårt bästa för att förbättra våra kunders konkurrenskraft.

Många medarbetare på Optronic har varit delaktiga i förbättringarna: från inköpsavdelningen till tekniker och inte minst montörer.

– Vi samarbetar alltid hela vägen fram till linjen. Ett sådant här projekt kräver feedback från dem som monterar produkten dagligen, säger Nicklas Gustafsson.

Jakob Jansson berättar att Perten fortsätter sitt samarbete med Optronic för tillverkning och förbättring av befintliga produkter och även utveckling av nya. Han är mycket nöjd med utfallet av projektet.

– Vår produkt DA 7250 har varit en jättesuccé redan från början, och att lyckas förbättra produktionen av den så mycket som vi har gjort här är ett väldigt lyckat resultat! säger Jakob Jansson.

 

20 Nyckelfakta

Här är några av de största fördelarna med DA7250.

Author Optronic

More posts by Optronic