Skip to main content

Adopticum är en stiftelse med målet att öka kunnandet om optisk mätteknik i Norrbotten och Västerbotten och att omsätta kunskapen till säljbara produkter och tjänster. För någon månad sedan avslutade man strukturfondsprojektet OMIN, som Optronic varit med och finansierat, och nu inleds fortsättningen RIO. 

Maria Strand är projektledare på Adopticum, och berättar om hur de arbetar:

– Vi kan till exempel hjälpa till att förbättra processer, att öka kvaliteten på produkter eller tjänster och att ta fram helt nya produkter. Adopticum står på två ben: kommersiella projekt och innovationsprojekt, som genomförs i samarbete med till exempel Vinnova och Tillväxtverket. En av de viktigaste aspekterna av vårt arbete är att utveckla idéer för att kunna behålla dem här i regionen. Det finns ett jätteintresse för optisk mätteknik här uppe, inte bara hos företagen, utan även hos kommuner och regioner.

Adopticum ledde under 2016-2018 strukturfondsprojektet OMIN, med målet att utveckla kompetens inom optisk mätteknik.

– Vi är jättestolta över resultaten. Vi har jobbat med 175 företag och lärt oss jättemycket. Vi kommer från processindustrin och trodde att det var därifrån ansökningarna i projektet skulle komma, men de kom från äldrevård, skog, mode och många andra branscher. Optronic var ett av de företag som var med och finansierade OMIN. De höll också föredrag och hjälpte oss att öka kunskapen i regionen, säger Maria Strand.

OMIN får nu under tre år en fortsättning i strukturfondsprojektet RIO som fokuserar på förstudier och prototyper.

– Det är superkul att få fortsätta att jobba vidare med utveckling i RIO – vi älskar de här projekten! Vi kommer att jobba med bland annat Teknikforum, där stora företag identifierar områden med förbättringspotential och underleverantörer hittar lösningar. Det är otroligt värdefullt både för företagen som får sina utmaningar lösta och för företagen som får chans att visa sin kompetens för potentiella kunder. Teknikforum skapar väldigt goda relationer och alla som har deltagit har velat fortsätta, berättar Maria Strand.

Maria Strand ser två tydliga trender för optisk mätteknik just nu.

– Dels är det väldigt starkt fokus på utveckling för mobiltelefoner, och dels kommer kameror för självkörande bilar stort. De är robusta, vädertåliga och mäter flera gånger per sekund. Det finns en enorm potential för användning både inom industrin och på andra områden, och priserna sjunker dramatiskt.

Fakta om RIO

RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.

Målet med RIO är att driva delprojekt tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten, där företaget får hjälp med att genomföra en förstudie runt en idé baserad på optisk mätteknik. Om idén är tekniskt genomförbar kan företaget gå vidare för att ta fram en första prototyp och i förlängningen en ny produkt eller tjänst.

 

Verktyg/arbetssätt inom RIO

Quick Stop

Presentation och workshop på plats hos företag.

Teknikforum

Större företag presenterar utmaningar och mindre företag presenterar möjliga lösningar.

Idéverkstad

Personer från olika branscher tar fram idéer som kan kommersialiseras.

Delprojekt

Företag får hjälp med förstudier som senare kan bli prototyper och i förlängningen en produkt eller tjänst.

 

Bild: Mikael Hansson

Author Optronic

More posts by Optronic