Skip to main content

PulpEyes massaanalysatorer används av pappersindustrin över hela världen. Optronic har i drygt tio år levererat optiska komponenter till Örnsköldsviksföretagets produkter och under det senaste året har samarbetet utökats.
Vi behöver bra teknik och optik. För att säkra en högkvalitativ produktion av vår utrustning har vi ett långsiktigt avtal med Optronic, säger PulpEyes vd Öjvind Sundvall.

PulpEye är ett innovativt mätteknikföretag med fokus på online-applikationer och tjänster för den globala massa- och pappersindustrin. Huvudprodukterna är PulpEye massaanalysator och ScanShip chipanalysator.

I massaanalysatorn sitter avancerad mätteknik och ett kamerasystem som mäter olika kvalitetsegenskaper på pappersmassan. Informationen används för att styra processen för att få lägre energiförbrukning och högre kvalitet på massan. Optronic tillverkar och levererar optiska enheter till kameran.
– Tidigare handlade det enbart om optik som mäter kappatal, alltså ett mått på kvarvarande lignin i pappersmassan. Sedan ett år tillbaka levererar Optronic även enheter som mäter fibrernas dimensioner och hur pappersmassan ska kokas, säger Öjvind Sundvall.

”Jobbar med de bästa kompisarna”

PulpEyes huvudkontor ligger i Örnsköldsvik. Företaget har de senaste åren firat stora framgångar på exportmarknaden och mottog i februari i år ”Årets exportpris” på Företagargalan i Örnsköldsvik.
– Mer än 50 procent av det vi tillverkar idag går på export. Tack vare det förtroende vi fått från svensk massaindustri så kan vi sedan ett par år tillbaka exportera produkterna på de utländska marknaderna, säger Öjvind Sundvall.

Företaget har ett starkt nätverk och samarbetar bland annat med universitet och forskningsinstitut, som exempelvis Process IT, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.
– Vi använder den senaste tekniken och jobbar med de bästa kompisarna i världen. Optronic har kompetensen och levererar högkvalitativa produkter efter våra specifikationer, säger Öjvind Sundvall.

Author Optronic

More posts by Optronic