Skip to main content

RoHS-direktivet är ramverket som tillverkare av elektronisk utrustning ska förhålla sig till när det gäller hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen. De är till för att minska riskerna för både människor och miljö genom hela användningsprocessen.
– Vi har tydliga rutiner och bra koll, konstaterar Per Lundqvist, claims and compliance på Optronic.

Optronic gör alltid en riskbedömning innan en ny kemikalie eller ett farligt ämne hanteras.

Via säkerhetsdatablad undersöker man om det finns risker, begränsningar eller förbud att förhålla sig till. Efter riskbedömningen krävs i vissa fall åtgärder som exempelvis läkarundersökningar eller utbildningar.

– Det finns några ämnen som vi tidigare har kunnat hantera utan åtgärder. Men för några år sedan ändrades reglerna, vilket innebär att medarbetare som handskas med ämnena måste genomgå periodiska läkarundersökningar för att säkerställa att de inte påverkas på något sätt. Det kan handla om utandningsprov för att kontrollera lungkapaciteten, säger Per.

Han konstaterar att det sällan krävs åtgärder.

– Det är sällsynt, men det händer att kunder vill att vi ska använda kemikalier som vi upptäcker är ohälsosamma eller har någon form av förbud eller begränsning. Då kontaktar vi dem och föreslår ett annat alternativ, säger Per.

De hälso- och miljöfarliga ämnena utgör inte bara en risk vid tillverkningen utan även vid hanteringen av avfall. För att kemikalierna ska tas om hand på ett säkert sätt har Optronic avtal med återvinnings- och miljöföretaget Ragn-Sells.

– De hämtar vårt avfall och ser till att det destrueras eller återvinns, säger Per och fortsätter:

– Det händer saker hela tiden på det här området. Lagar och regler uppdateras och det tillkommer nya som vi ska förhålla oss till. I slutändan handlar det om att skydda människan och miljön och det är ett gott syfte.

Author Optronic

More posts by Optronic