Skip to main content

ScandiNova Systems produkter är på god väg att bli standard inom strålbehandling av cancer. Sedan två år tillbaka har Optronic levererat kretskort till Uppsalaföretaget och nu har parterna skrivit på ett produktionsavtal.
– Optronic är mycket professionella och en leverantör som vi känner stort förtroende för, säger ScandiNovas supply chain manager Camilla Stoor. 

Camilla Stoor

Camilla Stoor, supply chain manager, ScandiNova.

ScandiNova utvecklar och tillverkar högspänningsaggregat som använder en unik teknologi för pulskraft. Företagets produkter används inom strålbehandling av cancer, vetenskaplig forskning och radarsystem samt vid industriell röntgen, exempelvis vid gränskontroller. ScandiNova har idag kunder i ett 40-tal länder där Varian Medical System, Elekta, CERN, MIT, Tsinghua University och Max IV är några av de största.

– Vi är världsledande leverantör inom vårt segment och vår teknologi ligger i absolut framkant. Våra produkter är ofta en av de viktigaste komponenterna i kundernas slutprodukt, säger Camilla Stoor.

Uppsalaföretaget har haft en kraftigt positiv utveckling de senaste åren. På fyra år har antalet anställda fördubblats.

– Vi kommer att fortsätta i den utvecklingstakten även framöver. Den främsta anledningen är att vi håller på att bli standard hos de flesta aktörer inom strålbehandling av cancer, men även inom olika industriella tillämpningar. Vi går från att leverera stora skräddarsydda produkter till att bli mer av en volymleverantör, säger Camilla Stoor.

Optronic har sedan 2017 levererat kretskort som styr och kontrollerar delar av ScandiNovas system. Nu har parterna skrivit på ett produktionsavtal, som innebär att Optronic ska leverera kretskort till ScandiNovas samtliga affärsområden.

– Vi ser varandra som långsiktiga affärspartners. Optronic har stort tekniskt kunnande, mångfaldig erfarenhet och ett genomsyrande kvalitetstänk. De har gett oss stort fokus och har exempelvis hjälpt oss ta fram kretskort till nya kundprojekt. Med det här produktionsavtalet känns det som att alla pusselbitar fallit på plats och vi har ett gemensamt fokus på expansiva affärer framöver, säger Camilla Stoor.

Author Optronic

More posts by Optronic