Skip to main content

Dacke Industri förvärvar samtliga aktier i Optronic Partner pr AB, som är ledande i Norden inom utveckling och tillverkning av optiska sensorer för industrin. Optronic har 55 anställda baserade i Skellefteå och Stockholm och omsatte cirka 150 MSEK under förra verksamhetsåret.
– Optronic är ett innovativt och tekniskt bolag som agerar i ett mycket intressant område vilket passar utmärkt in i Dacke Industris strategi. De arbetar väldigt nära sina kunder och leverantörer för en långsiktig tillväxt, säger Lars Fredin, VD och koncernchef på Dacke Industri.

Den befintliga ledningen på Optronic fortsätter i sina roller. De kommer att jobba vidare för att stärka bolagets position som en komplett tillverkningspartner för industrikunder som äger produkter där optik och elektronik är en viktig beståndsdel.
– Dacke Industris erfarenhet av teknikbolag tillsammans med deras tro på stabiliteten i affären och det vi byggt upp i Skellefteå är en bra utgångspunkt för fortsatt utveckling, säger Ulrik Stenbacka, VD, Optronic.

Optronic har en historia som sträcker sig tillbaka till 1988. Genom flera teknikskiften har bolaget etablerat och utvecklat sin position som ledande inom utveckling och produktion av mättekniska sensorer baserade på optronik och fotonik. Optronic har också långsiktiga kundsamarbeten med branschledare inom ett flertal marknadssegment, från automation och säkerhet till logistik och lantbruk.
– Det har varit en spännande resa där vi själva och i samarbeten utvecklat kompetens och processer som verkligen hjälpt våra kunder framåt. Det är ett bra läge att lämna över stafettpinnen till en köpare som vill vidareutveckla affären, säger Pähr Lövgren, avgående styrelseordförande i Optronic.

Author Optronic

More posts by Optronic