Skip to main content

Som världsledande inom kontanthantering har StrongPoint höga krav på såväl kvalitet som leveranssäkerhet. Valet föll på Optronic som helhetsleverantör av elektronik och optiska komponenter till StrongPoints säkerhetsväskor.
– Vi behöver en leverantör som kan hjälpa till att utveckla och montera våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt och det gör Optronic, säger Lars Tarberg, VP Manufacturing & QA.

StrongPoint Cash Security jobbar med lösningar för säker kontantlogistik utan att vapen eller pansarbilar behövs. Systemet kretsar kring en serie av kontantväskor som är de säkraste på marknaden.

StrongPoint är listat på norska börsen och har genom åren lagt stor utvecklingstid på Skellefteåavdelningen Cash Security, med cirka 50 fast anställda, för att hela tiden ligga steget före buset som vill komma åt innehållet i väskorna.

– Sverige är ett av de hårdast reglerade länder i världen när det kommer till kontanthantering och det är ett resultat av den stora rånvågen i början av 2000-talet. I dag utförs hårda tester världen över av våra säkerhetssystem, men vi är det enda företaget som har en produkt som är certifierade på alla reglerade marknader, säger Lars Tarberg.

Tester omfattar allt från beskjutning, ESD(elektriska chocker), värme, kyla, kemikaliska tester till rena inbrottsförsök med alla tillgängliga verktyg. Vid en attack förstör produkten sitt innehåll med hjälp av färg som gör att kontanterna inte längre är ett giltigt betalningsmedel.

– Vi måste ligga i framkant med tekniken. Det handlar om att utveckla nya sensorer och nya system och knyta ihop allt i ett system. Säkerheten tar våra kunder för givet, de vill kunna tjäna pengar på logistiken kring de här produkterna, säger Lars.

Optronic och StrongPoint har ett mångårigt samarbete men sedan 2016 skrevs ett principavtal mellan företagen där Optronic blivit helhetsleverantör.

– Vi har haft stor nytta av Optronic som prototyppartner i våra utvecklingsprojekt. När de har varit med från början har steget till slutprodukt blivit kortare vilket reducerat slutpriset, säger Lars.

Efter prototypen är utvecklad inleds industrialisering för att starta tillverkning och serieproduktion mot de prognoser som StrongPoint skickar. Att Optronic snabbt kan växla upp i volym när det behövs i produktionen betyder mycket för StrongPoint.

– Det är jätteviktigt, vi behöver en underleverantör som kan ställa upp och hjälper oss i svängningarna och som även förstår att vi har kunder som senarelägger trots att prognosen säger något annat. Det har fungerat väl med Optronic som begriper hur vår verklighet kan se ut. Man kan säga att vi lever i symbios, säger Lars.

– Vi har tidigare haft olika elektronikleverantörer men inte varit riktigt nöjda. Vi valde att samla allt hos Optronic eftersom vi har god insyn i deras höga kvalité och den geografiska närheten här i Skellefteå, säger han.

Med åren har samarbetet utvecklats och lett till ett okomplicerat och rakt förhållande där båda parter hjälper varandra.

– Jag tycker att vi hittat ett enkelt sätt att jobba som präglas av öppenhet och konstruktivitet. Stöter StrongPoint på utmaningar längs vägen så hjälper vi till och vice versa. Det är lätt att föra en dialog mellan våra organisationer och när det uppstått fel synas man i sömmarna. Det avgör också vilken typ av långsiktig relation man får, men vi har kunnat lära av varandra och när det finns en öppenhet så tar alla nödvändigt ansvar, säger Robert Jonsson, sales manager på Optronic.

Author Optronic

More posts by Optronic