Skip to main content

Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande i arbetet med ständiga förbättringar. Dessutom hjälper det till att minimera problem och kvalitetsbrister. Hos Optronic används en modifierad 8D-metodik.
– Det är en lärande process som säkerställer en jämn och hög kvalitet hos både oss och våra underleverantörer, säger Joacim Lindström, kvalitetsansvarig.

För ett par år sedan inleddes resan för att vässa kvalitetsarbetet. Valet föll på en metod som ursprungligen utvecklades av biltillverkaren Ford på 80-talet och som kallas för 8D-metoden. Under februari 2016 genomfördes den första interna utbildningen och Optronic har sedan dess systematiserat sitt sätt att jobba gentemot både kunder och internt.

– Det är en fördel för våra kunder att vi kan förstå grundorsaken och jobba bort den. Det har varit en lärande process under de här åren och vi fortsätter att lära oss. Det är fler inblandade nu och vi jobbar kontinuerligt med uppföljning av avvikelser – när fler kan ifrågasätta vad vi kommit fram till gör det att vi troligen kommer fram till bättre åtgärder som i slutändan leder till en högre kvalitet, säger Joacim.

Målet är att standardisera åtgärder som avlägsnar identifierade problem.

– Svårigheten är att komma fram till den verkligen rotorsaken. Det är lätt hänt att arbetet blir för detaljerat och insatsen upplevs därför för stor. Vårt mål är en förbättring och i vissa fall är det större åtgärder och ibland mindre, förklarar Joacim.

Kundernas respons har varit positiv – många har uttryckt att Optronics kvalitetsarbete blivit ännu starkare och genomträngande.

– Våra ansträngningar minimerar antalet uppkomna situationer men nya saker kommer att hända i framtiden, det är nog ofrånkomligt för alla. När det händer ska vi förändra och förbättra och kommunicera det till våra kunder, säger Joacim.

Optronic ställer även krav på sina underleverantörer då en del problem blir direkt relaterade till komponenter som inkommit.

– Därför är det viktigt att vi får återkoppling från hela kedjan. Ett mervärde är att vi samtidigt hjälper våra leverantörer att bli bättre i sitt kvalitetsarbete. Målet är att vi ska känna oss säkrare i det jobb vi gör och kunna utföra det med rätt verktyg och med rätt förutsättningar, säger Joacim.

Author Optronic

More posts by Optronic