Skip to main content

StarBright Laser har nu varit verksamt i över tio år – varje dag används deras avancerade laserinstrument världen över i olika krävande situationer. Med ett brett spektrum av användningsområden som spänner från polisverksamhet till steril labbmiljö ställer det höga krav på tillverkningen.
– Optronic har all expertis under ett och samma tak och det gör livet mycket enklare, inte minst för nya och mindre företag, säger Andreas Norlin, vd på StarBright Laser.

StarBright har marscherat till att bli världsledande inom sitt applikationsområde sedan starten i Danmark 1995 då en entreprenör i Köpenhamn påbörjade en tekniksatsning. Via en skånsk investerare hamnade Andreas Norlin i Danmark 2006 och köpte året senare företaget och flyttade det till Stockholm under namnet StarBright där det än i dag är verksamt.

Under åren har produkten tagit utvecklingskliv till att bli ett laserbaserat analysinstrument som flera stora systemleverantörer använder. För att attrahera de kunderna är det viktigt att kunna leverera på en hög nivå över tid.

– För oss är det av yttersta vikt att vår produkt håller rätt kvalitet, lasern måste vara väldigt stabil och förbli lika stabil under flera år när du vill ha reproducerbara resultat. Lasern ska hålla sig på den givna pikometern, alltså en tusendels nanometer, under sin livstid. Det kräver en enorm finkänslighet i hela produktionen, säger Andreas.

I framtagningen av lasern har StarBright anlitat Optronic och det har varit ett givande samarbete för båda parter.

– Det som är bra med Optronic är att de tar ansvar för hela kedjan – från utveckling, komponentinköp, produktion och till att de kan göra allt som behövs däremellan under ett och samma tak. De har all expertis från cad-ritningar, till elektroniktillverkning, design, tillverkning och lagerhållning av komponenter. Det betyder mycket att kunna ha en viss flexibilitet och därmed hålla rätt kostnadsnivå, menar Andreas.

StarBrights avancerade laserteknik återfinns i dag hos kunder som spänner över ett brett spektrum, men där den gemensamma nämnaren är ett behov av ett finkänsligt instrument som kan detektera och analysera enligt olika behov. Här är några exempel på hur lasern används:

Chiptillverkning
I takt med att mobiler och datorer blivit mindre och mindre, men samtidigt kraftigare, så har det ställt stora krav på chiptillverkningen och där kommer StarBright Laser in i bilden. Grundmaterialet som chipet byggs på måste vara så platt som möjligt och utan dammpartiklar när det tillverkas. Med lasern scannas ytan för att upptäcka om den håller rätt kvalité.

Kriminalpolisen
Om någon till exempel blivit påkörd eller om det skett ett rån och en flyktbil lämnar ifrån sig färgavskrapningar kan polisen ta färgprover med lasern, jämföra med biltillverkares uppgifter för att hitta rätt modell och på så sätt kunna lokalisera bilen.

Tullen
När det gäller olagliga substanser kan tullen ta prover från olika beslag och med lasern scanna detta för att kartlägga om det är tillverkat i ett och samma labb.

Batteriutveckling
För att analysera kemin i batterier används laser. Ett exempel var när ett känt elektronikbolag som då var världsledande på batteritillverkning hade problem med att deras batterier fattade eld i diverse laptops. Då köpte teknikgiganten snabbt ett större parti lasrar för att snabbt ta reda på vad som gått fel.

Medicinproduktion
En molekylär analys vid tillverkning av mediciner är viktigt för att kunna upptäcka om det finns rätt koncentration av olika molekyler i medicinen samt kontrollera att fördelningen är rätt.

När StarBright för en tid sedan ville utföra ändringar och tillverka en ny modell av sitt instrument blev det tydligt för Andreas vilka vinster samarbetet med Optronic gav.

– Tid är som alla vet pengar och Optronic gjorde det både enklare och snabbare för oss att göra en ny modell. Det var ganska komplext, vi ville göra om själva kärnan i produkten och normalt så hade det varit rätt så mycket epost fram och tillbaka och samtal med olika experter men med Optronic var det enkelt. Jag gick och talade med en elektriker, en mekaniker, en cad-ritare och en komponentexpert och så hade vi en ny ritning för en ny modell som vi testade ordentligt innan vi valde att producera den.

– Tack vare att allting finns under ett bygge och de kan verifiera och tala med varandra utan att jag behöver vara en central figur så fick vi fram en ny modell, testad och klar för produktion, väldigt snabbt, säger Andreas.

Author Optronic

More posts by Optronic