Skip to main content

Flexibilitet, nära samarbeten och mervärden som förbättringsrapporter för prototyper har bidragit till att det råder högtryck på kretskorttillverkningen hos Optronic.

– Nu är det en väldig rusch på prototyper och det har varit så hela 2018, säger Anders Johansen, projektledare och produktionsteknisk specialist.

Kretskorttillverkning är en viktig del av Optronics verksamhet och innefattar allt från framtagning av prototyper till serieproduktion.

– Det är mycket att göra överlag i branschen och därför känns det extra roligt när vi får förnyat förtroende från kunder som vill sätta sina produkter i serietillverkning hos oss. Det är ett bevis på att vi lyckats hjälpa kunden på ett bra sätt, säger Anders.

Redan under utvecklingsstadiet vill Optronics produktionsavdelning arbeta nära kunden och lyssna in behoven som finns och komma med förslag på utformning som underlättar och gör kretskortet så producerbart som möjligt.

– Att utveckla ett korts funktion är en sak men det måste även vara effektivt att producera. Vid framtagning av en prototyp så ser vi över hela kedjan, allt från tillgång och val av komponenter, hur tydliga och korrekta underlagen är, samt hur producerabara korten är. Dessutom måste vi vara väldigt snabba för det är alltid bråttom att få fram prototyper vid utveckling av nya produkter. Här betyder vår erfarna personal väldigt mycket. Det finns ett driv i hela organisationen att komma med relevanta förslag och undvika att göra misstag som kostar tid och pengar, menar Anders.

Alla underlag och rekommenderade vägval för fortsatt produktion sammanfattas i en utförlig rapport.

– Denna rapport är väldigt uppskattad av kunderna. För det handlar ju om en win-win för båda parterna i att kunna tillverka billigt och med så hög kvalitet som möjligt.

Optronic ser just nu över en uppgradering av maskinparken. Dels är det ett sätt att öka kapaciteten men också att säkra kvaliteten. Och att företaget redan i dag har två produktionslinor betyder dessutom att det går trycka in en prototyp i princip när som helst om alla komponenter finns hemma.

– Många kunder uppskattar vår korta responstid och våra trygga leveranser, understryker Anders Johansen.

Author Optronic

More posts by Optronic