Skip to main content

Behovet av elektronikkomponenter ökar på flera håll, bland annat i takt med framväxten av nya eldrivna fordon. Optronics inköpschef Mikael Westergren menar dock att företagets leveranssäkerhet kan hållas på en hög nivå tack vare bolagets långsiktiga strategi.

– Vi känner oss trygga med det kontaktnät vi byggt upp, säger han.

När efterfrågan på en komponent är så stor att producenten inte kan utlova leverans inom överskådlig tid råder så kallad allokering. Konkurrenssituationen har på flera håll förvärrats under den senaste tiden, vilket får negativa effekter på leveransprecision och leveranssäkerhet.

– För vår del så började allokeringsproblematiken med kondensatorer och motstånd men har nu spridit sig till fler produktgrupper – trenden är att det verkar breda ut sig ytterligare, säger Mikael.

Senast vi såg allokering i större skala var i början av 2000-talet och i viss mån runt 2010. Nu är tecknen där igen med ledtider som drar iväg.

– Det kan vara olika orsaker som gör att det svänger. Jag skulle tro att en faktor är Kinas övergång till eldrivna fordon. I staden Shenzhen till exempel har man slutat köpa in traditionella bussar och tog tidigare i år beslutet att alla kommunala färdmedel och taxibilar ska gå på eldrift innan årets slut. När kineserna agerar så går det väldigt fort och då påverkas hela världsmarknaden, säger Mikael.

För att sätta det i perspektiv så rapporterar Bloomberg News om att det börjar rulla 9500 nya elbussar var femte vecka i Kina. Det är jämförbart med hela Londons bussflotta.

Produktionen av nästa generations mobiltelefoner är ytterligare en faktor som påverkar då de stora tillverkarna tenderar att köpa upp rejält med kapacitet hos de större komponentfabrikerna.

Följden blir att företag säkrar upp material som är större än behovet och då riskerar priserna också att öka i takt med att efterfrågan växer.

– Som ett tillverkande företag gäller det att jobba proaktivt och där känner jag mig trygg. Vi har genom åren byggt upp ett stort världsomspännande kontaktnät där vi har ett fåtal utvalda elektronikleverantörer som vi har ett väldigt nära samarbete med sedan länge.

– Upplägget är att vi skickar prognoser på våra behov och det är då leverantörens ansvar att hålla koll på ledtiderna som råder och leverera komponenterna till oss i enlighet med våra önskemål. Det är en nyckelfaktor för oss, säger Mikael.

Men som alla vet kan leveranssäkerhet ändå störas av olika faktorer som är mer eller mindre omöjliga att förutse.

– Vi har ett väldigt stort kontaktnät av leverantörer och har alltid någon som kan leverera. Många företag har stora problem med leveransförseningar, men vi har nätverket som än så länge har löst det åt oss, säger han.

Ytterligare en nyckelfaktor är såklart den egna inköpsavdelningen på Optronic som är ett viktigt verktyg i jakten på komponenter.

– De besitter stor kunskap om vad vi bör säkra upp och har rätt ingångar som är viktiga att använda sig av när det börjar spridas uppgifter om ledtider som drar iväg. Den spetskompetensen är ovärderlig, konstaterar Mikael.

Optronic besitter också ett utvecklingskunnande när det gäller att testa och kvalitetssäkra nya komponenter. Det kan vara ett nog så effektivt sätt om det råder allokering.

– I samtal med kunden föreslår vi gärna alternativa lösningar och då kan nya komponenter vara en intressant lösning på problemet.

Author Optronic

More posts by Optronic