Skip to main content

Som en av de världsledande företagen inom mätning av livsmedel och spannmål kan Perten Instruments nästa år se tillbaka på ett tio år långt samarbete med Optronic. Som Atex-producent ställs höga krav på tillverkningen och parterna har tillsammans utvecklat ett kvalitetssystem som blivit framgångsrikt.

– Vi betraktar Optronic mer som vår förlängda arm och partner än en leverantör i mängden, säger Patrik Hedeklint, forsknings- och utvecklingschef.

Det var 2008 som tankarna föddes hos Perten på att lägga ut tillverkningen på kontrakt. Den egna produktionen blev mer och mer belastad när orderböckerna fylldes på och till slut stod företaget vid ett vägskäl.

– Vi är väldigt säsongsbundna eftersom vi arbetar inom spannmål med skördetider som styr och då kommer beställningarna ganska ojämnt. Vi kände att det inte var tillverkningen som var vår huvudaffär, det var istället att utveckla och sälja instrument, säger Patrik.

Lösningen blev att knyta upp en fabrik i Estland för mer monteringstunga arbetsuppgifter och Optronic för specialmontering.

– Vi värnar om vår höga kvalitet och därför kändes Optronic helt rätt med sin expertis inom det optomekaniska kompetensområdet och speciell montering, säger Patrik.

Från början var det två produkter som Perten gick in med i produktion.

– Sedan dess har vi gjort en resa tillsammans där vi har tagit fram ytterligare generationer av de produkterna samt ytterligare en modell. Där har Optronic varit med och industrialiserat och gjort det möjligt att tillverka i ännu högre volym, förklarar han.

Med tiden har samarbetet blivit något av ett partnerskap där det förs täta diskussioner om hur man ska gå vidare för att hitta bästa lösningarna.

– Vi är lyhörda på deras förslag och hur de ser på förbättringar. Optronic är noggranna med att vi håller en viss nivå på våra underlag och ställer krav på bland annat entydighet. Så undviker vi att det sker missförstånd, säger han.

Det har bland annat lett till att Perten vågar skeppa produkterna direkt till sina kunder utan tidsödande ankomstkontroller.

– Vi sparar kostnader och kan koncentrera oss på vår huvuduppgift eftersom fältservicepersonalen kan vara ute på fältet och generera inkomster istället.

Vissa av Pertens produkter måste uppfylla de aktuella Atex-kraven eftersom utrustningen exponeras i potentiellt explosiva miljöer, till exempel det avancerade analysinstrumentet DA 7300 som används i mjölkvarnar. DA 7300 läser i realtid av mjölet vilket möjliggör klassning och sortering av mjölet och att producenten kan ta rätt betalt för varje vara.

– En miss i vår produktion kan leda till en gnista och i en mjölig atmosfär riskerar man då att mjölkvarnen exploderar på nolltid vilket hotar hela fabriken, berättar Patrik för att sätta det hela i ett sammanhang.

Sedan 2012 är Optronic en Atex-klassad tillverkare åt Perten vilket innebär rigorösa regler och riktlinjer i alla led. Själva syftet med att kalla sig Atexproducent är att Optronic kan producera varje produkt med Atexstämpel till hundra procent likadant som ursprungsmastern som testades i Borås på Sveriges tekniska forskningsinstitut.

– Innan vi fick certifieringen var vi tvungna att typkontrollera varje instrument och det blev både dyrt och tidsödande. Eftersom vi inte hade rutinerna på plats utarbetade vi en processmodell med Optronic som blev så pass bra att vi bara behövde bli reviderade på processerna och det har varit en stor sak för oss, säger Patrik nöjt.

En gång var 18:e månad går Sveriges tekniska forskningsinstitut igenom processen. Optronics ansvar är långtgående – de måste även säkerställa att deras leverantörer inte genomför några som helst ändringar utan ett godkännande. Varje material måste vara identiskt med den som är specad, det gäller allt från skruvar till o-ringar, limmet, packmaterial.

– Det finns även extra tydliga instruktioner på hur våra Atexartiklar ska testas och täthetskontroller på till exempel på hur limmet har satt sig som det ska. Vi har utförliga instruktioner och en väldigt noggrann revisionshantering på monteringsinstruktionerna innan leverans. En nyanställd på Optronic ska till exempel veta exakt hur den ska göra, förklarar han.

Varje produkt är även spårbar om det skulle inträffa en incident.

Perten använder sig av avancerad nära infraröd spektroskopi-teknik (NIR) i sina sensorer. Det möjliggör en bredd av känsliga instrument som används runt om i världen för mätning och analysering av livsmedel.

– Om vi ser till makrotrenderna i världen, att vi blir fler och fler munnar att mätta, så finns inget stopp i att effektiviseringen av livsmedel- och spannmålsbranschen heller. Där hjälper våra instrument till att ge svar och underlag till företag som forskar inom det området, säger Patrik.

DA 7250 är till exempel en bordsmodell som på sex sekunder avläser ett livsmedel och utifrån det ger ett resultat på kompositionen med olika parametrar. Vägningen av en skål med vete ger exakta värden på mängden protein, fiber och olika mineraler. Men det går också att applicera på nikotinhalter i tobak, stärkelser i mjöler, oljehalten i raps samt mjölkprodukter, för att nämna några exempel.

– Det är spännande eftersom vi i princip kan mäta på allt organiskt material som har en signatur i våglängdsintervallet NIR. Det tillkommer nya produkter man vill mäta på – bland annat yoghurt, kvarg och juicer eller nya typer av grödor och koffein i kaffebönor. Till och med vallmofrön i Turkiet som används för att ta fram morfin i läkemedel, förklarar Patrik.

Author Optronic

More posts by Optronic