Skip to main content

Optronic renodlar sitt erbjudande med förstärkt fokus på den nordiska marknaden och ett erbjudande för produkternas hela livscykel.
– Vi har både analyserat kundernas behov och ställt många och svåra frågor till oss själva. Vi har landat i att vi först och främst är en komplett tillverkningspartner för ägare av produkter med optik- och elektronikinnehåll, säger Ulrik Stenbacka, vd på Optronic.

I erbjudandet ingår även specialistkonsultation och utveckling med sikte på serieproduktion.
– Hos oss finns lång erfarenhet och gott om branschledande kompetens inom vår nisch. Det har kunder dragit nytta av i många år och så kommer det också att fortsätta.

En mer framskjuten del av erbjudandet är också tillverkning av kretskort.
– Det är något vi gör bra och som många behöver. Vi har en växande uppdragsvolym med kunder som sett fördelarna med att lägga även den här typen av produktion hos oss.

För att tydliggöra sitt nya erbjudandet har Optronic lanserat en ny webbplats, där det nya och omarbetade tjänsteerbjudandet presenteras.

De senaste åren har Optronic investerat i sina anläggningar för att säkerställa hög kvalitet i alla moment och för att vidareutveckla förmågan att hantera komplexa produkter och arbetsmoment. Företaget genomför också täta uppföljningar och utvärderingar av sitt leverantörsnätverk för att säkerställa en hög leveransprecision.
– Det råder underskott på många typer av komponenter på världsmarknaden. För den kund som vill ha trygga leveranser i rätt tid krävs ganska stora resurser att på egen hand etablera ett starkt leverantörsnätverk. Som samarbetspartner kan vi erbjuda den tryggheten, förklarar Ulrik.

Optronic har funnits sedan början av 1970-talet och utvecklats genom ett flertal teknikskiften. Företaget har idag 55 medarbetare.

Author Optronic

More posts by Optronic