Skip to main content

En genombrottsorder för Serstech’s scanner Indicator 100 har inneburit ett omfattande tillverkningsuppdrag för Optronic, som också varit med i konstruktions och utvecklingsfasen. Instrumentet är baserat på Ramanspektroskopi och kommer att användas av bland annat blåljusmyndigheter och kriminalvårdsanstalter i Sydostasien för att identifiera explosiva material, droger och farliga kemikalier.

– Vi sökte främst en tillverkningspartner, men har fått mer än så i Optronic. De hjälper oss ta steget fullt ut till att bli ett kommersiellt industrialiserat företag istället för ett utvecklingsbolag, säger Mikael Wanland, vd på Serstech som uppskattar ordens totala värde till 67 miljoner kronor.

Indicator 100 innehåller ungefär 600 olika delar per enhet.

– Det blir mycket precisionsarbete och många finjusteringar där vissa har så tuffa toleranser att det handlar om mindre än vad människans hår växer under en timme, förklarar Mikael.

Tillsammans med en molntjänst får användare snabb information om de material som undersöks, då testresultaten matchas mot en databas som innehåller tusentals kemiska substanser.

– Användarna är inte kemister, men dom kommer att beblanda sig med kemiska substanser i olika former. Med det här instrumentet har vi tagit med oss labbet ut på fältet, istället för tvärtom, säger Mikael.

I instrumentet finns också information kring hur olika substanser kan hanteras på ett säkert sätt.

– Instrumentet är ytterligare ett exempel på hur optiska sensorer kan göra arbetsuppgifter enklare, säkrare och mer effektiva. Och det är ju inte minst viktigt när det gäller yrkeskategorier som poliser och ambulanspersonal, säger Ulrik Stenbacka, vd på Optronic.

Serstech är baserade i Lund och kombinerar tekniklösningar inom nanoteknologi och spektroskopi för att ta fram lösningar för kemisk identifikation till kunder runt om i världen.

Author Optronic

More posts by Optronic